Konuk

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

Devletmehmet Azadi’nin “Vaaz-i Azat” Eseri Hakkındaki Görüşlerle İlgili Bazı Yorumlar
SARIYEV, Berdi
MTAD 2011,8(4):7-21; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.4.48
E-yayın Tarihi: 28 Şubat 2012
Makale (PDF 408 KB)

 

Some Comments About the Remarks on the Devletmehmet Azadi's Work Vaaz-i Azat
SARIYEV, Berdi
JMTS 2011,8(4):7-21; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.4.48
Published online: 28 February 2012
Article (PDF 408 KB)

 


 

ÖZET
Bu makalede XVIII. yüzyıl Türkmen edebiyatının temel taşlarından biri olan Devletmehmet Azadi’nin “Vaaz-i Azat” eseri ele alındı. Çalışmanın esas amacı “Vaaz-i Azat” eseri hakkında bilim adamlarının sunduğu görüşleri değerlendirmekten ibarettir. Bu nedenle Sovyetler Birliği döneminde yayınlanmış olan “Vaaz-i Azat” (1962, 1982, 1988) eserine ait görüşler ince elenip sık dokunduktan sonra, bunlarla ilgili yorumlar açıklanmıştır. Söz konusu eserle ilgili görüşler dört gruba ayrılmış ve bunların her birine ait görüş örnekleri ilk önce orijinal şekillerli sonra tercümeleri ve en sonunda da yorumları ile verilmiştir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Türkmen şiiri, Azadi, Vaaz-i Azat, eser, metin, görüş, yorum.


ABSTRACT
In this article, the work of “Vaaz-i Azat” by Devletmehmet Azadi, who is one of the foundations of the eighteenth century Turkmen literature, is studied. Main focus of this article are the opinions of scholars about “Vaaz-i Azat”. For this reason the opinions which were expressed by scholars and published in 1962, 1982, 1988 have been gone over carefully. The opinions were seperated into four groups with examples for each, originals followed by translations and comments.

KEY WORDS
Turkmen poetry, Azadi, Vaaz-i Azat, work,text, remark, comment.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

Ahundov-Gürgenli B., (1939). “Dövletmämmet Azadı”, Sovet Edebiyatı, №12, s. 41-48, Aşgabat.
Amansarıyev C, (1970). Türkmen dialektologiyası, Aşgabat: Türkmenistan.
Atayev K, (1988). XVIII Asır Türkmen Edebiyatı, Aşgabat: Magarıf.
Berdiyev R, (1988). Türkmen diliniň dialektlerinde ve gepleşiklerinde işlikler, Aşgabat: Ilım.
Develioğlu F, (2000). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Sözlük, Ankara: Aydın Kitabevi.
Durdıyev H, (1987). Akıl gämisi, Aşgabat: Türkmenistan.
Erdem M, (2003). Türkmen Türkçesinde Metaforlar, Ankara: KÖKSAV.
Erdem M, (2009). Modern Oğuz Türkçesi Söz Varlığı. Türkiye, Azerbaycan ve Türkmen Standart Türleri Esnasında., Ankara: Grafiker.
Garriyev B, (1975). Magtımgulı. Aşgabat: Ilım.
Garriyev B., Kösayev M, (1959). Magtımgulı. Saylanan Eserler. Aşgabat: TSSR Ilımlar Akademiyası.
Garrıyev B.A, (1946). Dövletmämmet Azadı. Saylanan Eserler, Aşgabat.
Hamzayev M. ve diğerleri (1962). Türkmen diliniň sözlügi, Aşgabat: TSSR Ilımlar Akademiyası.
Ilyasov O., (1961). “Dövletmämmet Azadınıň “Vagzı-Azat” kitabınıň golyazmaları hakında”. TSSR Ilımlar Akademiyasınıň habarları. CIS,  №3, s.89, Aşgabat.
Ilyasov O., (1963). Kniga “Vagzı-Azad”. Aşgabat.
Islamov M., (1965). “Dövletmämmet Azadınıň edebi mirası”. Sovet Edebiyatı, №11, Aşgabat.
İslamı M., (1966). Slovar Yazıka Devlet-Mameda Azadi. AKD, Aşhabad.
Kösayev M, Ahundov B. (1962). Dövletmammet Azadı. Vagzı-azat. TSSR Ilımlar Akademiyası. Aşgabat.
Kulmanov G, (1991). Geoklenskiy dialekt turkmenskogo yazıka, Aşgabat: Ilım.
Lakoff G., Johnson M. (2005). Metaforlar. Hayat, Anlam ve Dil, Tercüme: Gökhan Yavuz DEMİR. Ankara.
Magtımgulı (1983). Saylanan eserler, İki tomluk, Türkmenistan, Aşgabat.
Magtımgulı (2008). Saylanan eserler, Aşgabat: Türkmen Dövlet Neşiryat Gullugı.
Meredov A., (1969). "Dövletmämmet Azadı ve onuň “Behiştnama” poeması", TSSR Ilımlar Akademiyasınıň habarları, CIS, 1969, №3, s. 77-87.
Meredov A., (1982) Dövletmämmet Azadı. Saylanan Eserler, Aşgabat : Ilım.
Muhıyev H., (1959) Nohurskiy dialekt turkmenskogo yazıka, Aşhabad.
Samoylovıç A.N., (1914) “Stihi Doulet-Mameda Mollı, Otça Mahtum-Kuli”, Zapiski Vostoçnıh Otdelenii, XXI, Spb. 1914, 147-153 str.
Türkçe Sözlük (1998). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

.

Yazışma / Correspondence:

Berdi SARIYEV,
Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi.

Adres/Adress: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100, Sıhhiye/ANKARA. E-Posta: berdisaryyew@yahoo.com.tr

Alındığı Tarih/Received September 5 2011

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta