Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2004), 1(1):106-117
Telif Hakkı © 2004 Ankara Üniversitesi
Mak. # 10

Journal of Modern Turkish Studies (2004), 1(1):106-117
Copyright © 2004 Ankara University
Art. # 10

 

Gábor Lipták'ın Eserlerinde Osmanlı İzleri

NACİYE GÜNGÖRMÜŞ
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

ÖZET

Gábor Lipták, ellili yılların başlarında meslek hayatını değiştirir ve  ömrünün geri kqlan kısmında kendini edebiyata adar. Balatonfüred’de araştırmalar yapar, eserleri için malzemeler derler ve öyküler yazar. Halk hikâyelerinin, efsanelerin, masalların yer aldığı kitapları 1950’li yılların sonlarında ve 60’lı yılların başlarında yeni ve farklı özellikler taşımaktadır.  Hayatın gerçeklerini anlatan öykülerin yer aldığı kitaplarında yazar, bir tarz oluşturma gayreti sergiler; aynı zamanda tarihsel analizlerini de psikolojik, sosyolojik  bilgilerin yardımıyla ve iyi niyetlilikle yaparak olayları anlatır. Bir yandan da içindeki yazarlık tutkusunu alevlendiren, onu coşturan,  yazarlık kariyerini geliştirmesine yardımcı olan ve onu bölgenin cesur yazarı hâline getiren araştırmalar yapar. Okuyucu kitlesinin isteklerine cevap verdiği gibi tarihsel edebiyat eseri yazma koşullarının gereğini de yerine getirir. Tarih boyunca yaşanmış Türk-Macar ilişkileri hakkında da bilgi verir. Günümüzde Balaton Gölü kenarındaki Balatonfüred’de bulunan Lipták evi A Magyar Fordîtóház-The Hungarian Translators Hause olarak faaliyet göstermekte ve edebiyatla uğraşanlara  hizmet  vermektedir 

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Gábor Lipták, efsaneler, halk öyküleri, masallar, Türk-Macar İlişkileri, Macar Edebiyatı

(Alındığı tarih 7 Şubat 2004)
(Gözden geçirildiği tarih 30 Mart 2004)
(Kabul edildiği tarih 15 Haziran 2004)
(E-Yayın tarihi 7 Kasım 2004)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Naciye Güngörmüş, Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,Hungarology Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye . Ankara . TÜRKİYE.

E-posta: ngungormus@hotmail.com

.

 

Ottoman Traces in the Works of Gábor Lipták

NACİYE GÜNGÖRMÜŞ
Ankara University, Faculty of Letters

ABSTRACT

Gábor Lipták early in the fifties years change of carrier, devote oneself to literature. He researches in Balatonfüred, collects materials for his literary works and writes short stories.  His books included the legends, folk-tales, sagas and fables shows a change at the late fifties and early sixties.  Hemaneges to extract the essence of the man, to give a vivid and scholarly account of the aesthetics, psychology, sociological and historical environment of a young writer, introverted, a little naive, driven by an inner fire and literary career, who became the writer hero of this country. The essay is both accurate in terms of literary history and enchanting to read. Knowledge about Turkish-Hungarian relations through out history. At the present time The Hungarian Translators House is situated on the Northern shore of the Lake Balaton, in Balatonfüred, the Lipták villa, a house of mans decades of literary tradition.

KEY WORDS

Gábor Lipták, legends, fables, folk tales, Turkish-Hungarian relations,  Hungarian Literature

(Received February 7 2004)
(Revised March 30 2003)
(Accepted July 15 2004)
(Published Online November 7 2004)


Correspondence:
Address for correspondence: Naciye Güngörmüş, Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Hungarology. 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE.

E-mail: ngungormus@hotmail.com


  Pencereyi Kapat

  Close Window