Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2004), 1(1):143-155
Telif Hakkı © 2004 Ankara Üniversitesi
Mak. # 13

Journal of Modern Turkish Studies (2004), 1(1):143-155
Copyright © 2004 Ankara University
Art. # 13

 

Studia Etymologica Cracoviensia 8 (2003), Condidit Et Moderatur Marek Stachowski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 187 s.

FARUK GÖKÇE
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

ÖZET

Editörlüğünü Marek Stachowski’nin yaptığı, yayın hayatına 1996 yılında başlayan Studia Etymologica Cracoviensia (SEC) dergisi, Hint-Avrupa dillerinden Altay dillerine, Semitik dillerden Afrika dillerine kadar geniş bir yelpazede etimoloji denemelerine yer vermektedir. Eleştirmen, derginin 8. cildindeki bazı yazıları geniş olarak tanıtmaktadır.

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Studia Etymologica Cracoviensia, dergi, Marek Stachowski, etimoloji

(Alındığı tarih 5 Nisan 2004)
(E-Yayın tarihi 7 Kasım 2004)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Faruk Gökçe, Araş.Gör, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Beytepe, Ankara. TÜRKİYE.

E-posta: farukg@hacettepe.edu.tr

.

 

Studia Etymologica Cracoviensia 8 (2003), Condidit Et Moderatur Marek Stachowski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 187 pages.

FARUK GÖKÇE
Hacettepe University, Faculty of Letters

ABSTRACT

Studia Etymologica Cracoviensia (SEC) edited by Marek Stachowski, gives place to articles related in etymological essays from the Indo-European languages to Altai languages, and Semitic languages to African languages. The Journal began to be published in 1996. The reviewer largely introduces some articles in the volume 8 of the journal.

 

KEY WORDS

Studia Etymologica Cracoviensia, journal, Marek Stachowski, etymology

(Received April 5 2004)
(Published Online November 7 2004)


Correspondence:
Address for correspondence: Faruk Gökçe, Research Assistant, Hacettepe University, Faculty of Letters, Department of Turkish Language and Literature. Beytepe, Ankara . TÜRKİYE.

E-mail: farukg@hacettepe.edu.tr


  Pencereyi Kapat

  Close Window