Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2004), 1(1):155-159
Telif Hakkı © 2004 Ankara Üniversitesi
Mak. # 14

Journal of Modern Turkish Studies (2004), 1(1):155-159
Copyright © 2004 Ankara University
Art. # 14

 

Júlia Bartha, A Kunság népi kultúrájának keleti elemei. Studia Folkloristika et Ethnographica 44. Debrecen 2002. 246 s. ISBN 9634725945, ISSN 0138-9882 [Kunság (Kumaniya) Halk Kültürünün Doğulu Unsurları]

NACİYE GÜNGÖRMÜŞ
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

ÖZET

Júlia Bartha, bu eserde çok renkli Macar kültürü içinde Kuman Türk kültürünün varlığını bütün yönleriyle incelemiş; bir etnik unsur olarak Macar toplumunda, kültüründe ve tarihindeki yerini araştırmıştır. 

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Júlia Bartha, kitap tanıtması, Cuman culture, Magyar Culture

(Alındığı tarih 10 Mart 2004)
(E-Yayın tarihi 7 Kasım 2004)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Naciye Güngörmüş, Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Hungaroloji Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.

E-posta: ngungormus@hotmail.com
 

Júlia Bartha, Dr. Szolnok Müzesi, Szolnok . Macaristan

E-posta: julia.bartha@freemail.hu

 

Júlia Bartha, A Kunság népi kultúrájának keleti elemei. Studia Folkloristika et Ethnographica 44. Debrecen 2002. 246 pages, ISBN 9634725945, ISSN 0138-9882. [Oriental Elements of Kunság (Cumania) Folk Culture ]

NACİYE GÜNGÖRMÜŞ
Ankara University, Faculty of Letters

ABSTRACT

The author of the monography, Júlia Bartha studies the existence of Cuman Turkish culture in Magyar culture; and investigates their place and roles in Magyar society, culture and history as an ethnic component.

 

KEY WORDS

Júlia Bartha, book review, Cuman culture, Magyar culture

(Received March 10 2004)
(Published Online November 7 2004)


Correspondence:
Address for correspondence: Naciye Güngörmüş, Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Hungarology . 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE.

E-mail: ngungormus@hotmail.com
 

Júlia Bartha, Dr. Szolnok Museum, Szolnok . Hungary

E-posta: julia.bartha@freemail.hu


  Pencereyi Kapat

  Close Window