Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2004), 1(1):159-162
Telif Hakkı © 2004 Ankara Üniversitesi
Mak. # 15

Journal of Modern Turkish Studies (2004), 1(1):159-162
Copyright © 2004 Ankara University
Art. # 15

 

Robert Ermers, Arabic Grammars of Turkic, The Arabic Linguistic Model Applied to Foreign Languages § Translation of ‘Abū Hayyān al-’Andalusī’s Kitāb al-‘Idrāk li-Lisān al-‘Atrāk. Brill, Leiden∙. Boston∙. Köln, 1999, XVII+435s.

A. MELEK ÖZYETGİN
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

ÖZET

Robert Ermers eserinde, Arap dili kurallarının Türk diline uygulanışını Memluk-Kıpçak sahasında yazılmış sözlük ve gramerler temelinde incelemiş, iki dil arasındaki uygunlukları ve farklılıkları dil bilimsel olarak ortaya koymuştur.

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Robert Ermers, kitap tanıtması, Arap dili, Türk dili, Arap gramer ekolu, Memlük-Kıpçak grammerleri, Memlük-Kıpçak sözlükleri

(Alındığı tarih 15 Haziran 2004)
(E-Yayın tarihi 7 Kasım 2004)


Yazışma:
Yazışma Adresi: A.Melek Özyetgin, Doç.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.

E-posta: Ayse.M.Ozyetgin@dialup.ankara.edu.tr

 

Robert Ermers, Arabic Grammars of Turkic, The Arabic Linguistic Model Applied to Foreign Languages § Translation of ‘Abū Hayyān al-’Andalusī’s Kitāb al-‘Idrāk li-Lisān al-‘Atrāk. Brill, Leiden∙. Boston∙. Köln, 1999, XVII+435p.

A. MELEK ÖZYETGİN
Ankara Üniversitesi,
Faculty of Letters

ABSTRACT

In his book, Robert Ermers studies the Arabian linguistic rules applied to Turkish language. The corpus of the research is Dīvān Luġāt at-Turk and the Mameluk-Kipchak grammars and dictionaries. Author explores the linguistic similarities and differences between two languages; Turkish and Arabian languages

 

KEY WORDS

Robert Ermers, book review, Arabian language, Turkish language, Arabian  grammar school, Mameluk-Kipchak grammars, Mameluk-Kipchak dictionaries

(Received June 10 2004)
(Published Online November 7 2004)


Correspondence:
Address for correspondence: A. Melek Özyetgin, Assoc.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Turkish Language and Literature. 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE.

E-mail: Ayse.M.Ozyetgin@dialup.ankara.edu.tr
 


  Pencereyi Kapat

  Close Window