Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2004), 1(1):162-165
Telif Hakkı © 2004 Ankara Üniversitesi
Mak. # 16

Journal of Modern Turkish Studies (2004), 1(1):162-165
Copyright © 2004 Ankara University
Art. # 16

 

The Journal of Mahtumkuli Studies. Edited by Christopher Moseley, Volume 2, 2000, Londra, 56 s.

G. SELCAN SAĞLIK
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

ÖZET

The Journal of Mahtumkuli Studies (Mahtumkulu Araştırmaları Dergisi), XVIII. yüzyılın büyük Türkmen şairi Mahtumkulu ile Türkmen ve Türkistan Türk kültürü üzerine İngiltere’de yapılan çalışmaları ilerletmek için 1993 yılında kurulan Mahtumkulu Dostları Derneği’nin yayın organıdır. Eleştirmen derginin 2. sayısını tanıtmıştır.

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER

The Journal of Mahtumkuli Studies, journal, Mahdumkulu, Türkmen şair

(Alındığı tarih 8 Ocak 2004)
(E-Yayın tarihi 7 Kasım 2004)


Yazışma:
Yazışma Adresi: G.Selcan Sağlık, Araş.Gör., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.

E-posta: selcansaglik@yahoo.com  

 

The Journal of Mahtumkuli Studies. Edited by Christopher Moseley, Volume 2, 2000, Londra, 56 s.

G. SELCAN SAĞLIK
Ankara Üniversitesi,
Faculty of Letters

ABSTRACT

The Journal of Mahtumkuli Studies is the periodic publication of the Society for Mahdumkuli Friends established in England in 1993, to improve the studies related to Mahdumkuli, who is the famous Turkmen  poet lived in XVIIIth century, and Türkmen and Türkestan Turkish culture.  Reviewer introduces Volume 2 of the journal.

 

KEY WORDS

The Journal of Mahtumkuli Studies, journal, Mahdumkuli, Türkmen poet

(Received January 8 2004)
(Published Online November 7 2004)


Correspondence:
Address for correspondence: G. Selcan Sağlık, Research Assistant, Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature. 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE.

E-mail: selcansaglik@yahoo.com 
 


  Pencereyi Kapat

  Close Window