Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2004), 1(1):166-169
Telif Hakkı © 2004 Ankara Üniversitesi
Mak. # 17

Journal of Modern Turkish Studies (2004), 1(1):166-169
Copyright © 2004 Ankara University
Art. # 17

 

Türkoloji Dünyasına İki Görsel Katkı: “Yakutistan Delegasyonu 1926 Bakü - Birinci Sovyetler Birliği Türkoloji Kongresinde” ve  “Elley Bootur’un Yazıları”

GÜLSÜM KİLLİ
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

ÖZET

“Yakutistan Delegasyonu Birinci Sovyetler Birliği Türkoloji Kongresinde, Bakü, 1926 (Delegatsiya Yakutii na Pervom Vsesoyuznom s’yezde tyurkologov v g. Baku, 1926 g.)” ve Saha Türklerinin ataları Üç Kurıkanların izleri üzerine olan “Elley Bootur’un Yazıları (Pis’mena Elley-Bootura) Saha halkının kendi köklerini ve tarihini araştırma, sahip çıkma çabalarını gösteren iki önemli belgesel filmdir. Her iki belgesel de Saha bilim adamı Doç. Dr. Yuriy İvanoviç Vasilyev tarafından hazırlanmıştır. İlk belgeselde 1926 Baku Türkoloji Kongresinden sahneleri, ikincisinde arkeolojik buluntu ve belgeleri görebiliriz. 

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER

belgesel film, Saha halkı, Yuriy İvanoviç Vasilyev, Yakutistan, Birinci Bakü Sovyetler Birliği Türkoloji Kongresi, Elley Bootur

(Alındığı tarih 30 Haziran 2004)
(E-Yayın tarihi 7 Kasım 2004)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Gülsüm Killi, Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.

E-posta: gulsumkilli@yahoo.com 

 

Two Visual Contribution to Turkology Circle: “Yakut Delegation is at the First United Soviet Turkology Congresses, Baku, 1926” and “Elley Bootur’s Articles”

GÜLSÜM KİLLİ
Ankara Üniversitesi,
Faculty of Letters

ABSTRACT

"Yakut Delegation is at the First United Soviet Turkology Congresses, Baku, 1926" (Delegatsiya Yakutii na Pervom Vsesoyuznom s’yezde tyurkologov v g. Baku, 1926 g.) and "Elley Bootur's Articles" (Pis’mena Elley-Bootura) about the Üç Quriqans - the ancestors of Saha Turks, are documentary films prepared by Sakha scholar, Turkolog Assoc.Prof.Dr. Yuriy İvanoviç Vasilyev. Both documentaries expose the endeavours  of Sakha people to  preserve, search their own roots and past. In the first documentary, there are scenes of 1926 Turkology Congress. In the second documentary We can see archeological finding and documents.

 

 

KEY WORDS

documentary film, Sakha people, Yuriy İvanoviç Vasilyev, Yakutistan, the First United Soviet Turkology Congresses in Baku, Elley Bootur

(Received June 30 2004)
(Published Online November 7 2004)


Correspondence:
Address for correspondence: Gülsüm Killi, Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature. 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE.

E-mail: gulsumkilli@yahoo.com
 


  Pencereyi Kapat

  Close Window