Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2004), 1(1):166-174
Telif Hakkı © 2004 Ankara Üniversitesi
Mak. # 18

Journal of Modern Turkish Studies (2004), 1(1):166-169
Copyright © 2004 Ankara University
Art. # 18

 

ÇAĞDAŞ TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 2004, 4-7 Mayıs 2004, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara.

SAİME SELENGA GÖKGÖZ
Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

ÖZET

Haber Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nce 4-7 Mayıs 2004 tarihleri arasında düzenlenen Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu’nun üçüncüsü hakkındadır.

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, toplantı, sempozyum

(Alındığı tarih 30 Eylül 2004)
(E-Yayın tarihi 7 Kasım 2004)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Saime Selenga Gökgöz, Dr., Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 06532 Beytepe,  Ankara. TÜRKİYE.

E-posta: ssgokgoz@hacettepe.edu.tr

 

SYMPOSIUM FOR MODERN TURKISH STUDIES 2004, May 4-7,  2004, Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature, Ankara.

SAİME SELENGA GÖKGÖZ
Hacettepe University, Atatürk Principles and Revolution History Institute

ABSTRACT

The announcement is about the third of Symposium for Modern Turkish Studies held in May 4-7 2004, by Department of Modern Turkish Dialects and Literature, Ankara University, Faculty of Letters.

 

KEY WORDS

Symposium for Modern Turkish Studies, meeting, symposium

(Received September 30 2004)
(Published Online November 7 2004)


Correspondence:
Address for correspondence: Saime Selenga Gökgöz, Dr., Hacettepe University, Atatürk Principles and Revolution History Institute, 06532 Beytepe, Ankara . TÜRKİYE.

E-mail: ssgokgoz@hacettepe.edu.tr
 


  Pencereyi Kapat

  Close Window