Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2004), 1(1):174-176
Telif Hakkı © 2004 Ankara Üniversitesi
Mak. # 19

Journal of Modern Turkish Studies (2004), 1(1):174-176
Copyright © 2004 Ankara University
Art. # 19

 

II. DİL ve Edebİyat Araştırmaları Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2004, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara.

A. MELEK ÖZYETGİN
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

ÖZET

Haber Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Dil ve Edebiyat Araştırmaları Derneği’nce 24-26 Mayıs 2004 tarihleri arasında düzenlenen II. Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu hakkındadır.

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, toplantı, sempozyum

(Alındığı tarih 20 Eylül 2004)
(E-Yayın tarihi 7 Kasım 2004)


Yazışma:
Yazışma Adresi: A. Melek Özyetgin, Assoc.Prof.Dr., Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 06100 Sıhhiye,  Ankara. TÜRKİYE.

E-posta: Ayse.M.Ozyetgin@dialup.ankara.edu.tr

 

II. SYMPOSIUM FOR LANGUAGE AND LITERATURE STUDIES, 24-26 May 2004, Ankara University, Faculty of Letters, Department of Turkish Language and Literature  & Association for Language and Literature Studies, Ankara.

A. MELEK ÖZYETGİN
Ankara University,
Faculty of Letters

ABSTRACT

The announcement is about the second of Symposium for Language and Literature  Studies held in May 24-26 2004, by Department of Turkish Language and Literature, Ankara University, Faculty of Letters and Literature and Association for Language and Literature Studies.

 

KEY WORDS

Symposium for Language and Literature  Studies, meeting, symposium

(Received September 20 2004)
(Published Online November 7 2004)


Correspondence:
Address for correspondence: A. Melek Özyetgin, Assoc.Prof. Dr., Ankara University,
Faculty of Letters, 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE.

E-mail: Ayse.M.Ozyetgin@dialup.ankara.edu.tr
 


  Pencereyi Kapat

  Close Window