Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2004), 1(1):20-41
Telif Hakkı © 2004 Ankara Üniversitesi
Mak. # 4

Journal of Modern Turkish Studies (2004), 1(1):20-41
Copyright © 2004 Ankara University
Art. # 4

 

SSCB Dönemi ve Bağımsızlık Sonrası Kazakistan Cumhuriyeti’nde Kazak Dilinin Genel Durumu

Gülnur Smagulkızı Boranbayeva
Abay Adındaki Almatı Devlet Üniversitesi

ÖZET

Kazak topraklarında Rus istilâsıyla birlikte başlatılan nüfusu Ruslaştırma, dili Rusçalaştırma siyaseti SSCB döneminde sistemli biçimde ilerletilmiş ve büyük ölçüde başarıya ulaşmıştır. 1980’li yıllardan itibaren Kazaklar arasında Kazakçanın millî dil olarak önemini yitirmesi ve unutturulması karşısında bir uyanış başladı. SSCB’nin dağılması ve Kazakistan’ın bağımsızlığını elde etmesinden sonra ana dili ve devlet dili olarak Kazakçanın durumunu iyileştirmek için çeşitli kanunlar çıkarılarak bazı uygulamalar başlatıldı. Bu çabaların başarıya ulaşması, devlet kurumlarının ve her şeyden önce birey olarak vatandaşların bunu samimiyetle istemesine bağlıdır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Kazakistan, Kazaklar, Ruslaştırma, SSCB, dil durumu, dil planlaması

(Alındığı tarih 26 Şubat 2003)
(Gözden geçirildiği tarih 20 Haziran 2003)
(Kabul edildiği tarih 30 Temmuz 2003)
(E-Yayın tarihi 7 Kasım 2004)


Yazışma:
Yazışma Adresi:
Gülnur Smagulkızı Boranbayeva, Doç.Dr. Abay Adındaki Almatı Devlet Üniversitesi, Genel Dil Bilimi ve Kazak Dili Tarihi Bölümü, Almatı. KAZAKİSTAN.  

e-mail: almu68@mynet.com 

 

.

 

The Situation of Kazak Language in Kazakstan Republic during the Soviet period and after her independence

Gülnur Smagulkızı Boranbayeva
Abay Almatı State University

ABSTRACT

In Kazak areas, the Russification policy of the Kazak population and their language begun by means of the Russian invasion. This policy systematically has been developed in USSR period and largely achieved to success. To lose the importance as a national language of Kazak language and to be made Kazaks forget their languages caused to begin an awakening from the beginnings of 1980s.  After the fall of USSR and the independence of Kazakstan, some regulations have been legislated for improving the situation of Kazak language as a mother tongue and a state language and the related practices have been begun.  The achievement of these efforts is due to genuinely wish the officials and the Kazak citizens.

KEY WORDS

Kazakstan, Kazaks, Russification, USSR, linguistic situation, language planning

(Received February 26 2003)
(Revised June 20 2003)
(Accepted July 30 2003)
(Published Online November 7 2004)


Correspondence:
Address for correspondence:
Gülnur Smagulkızı Boranbayeva, Assoc.Prof.Dr., Abay Almatı State University, The Department of General Linguistics and Kazak Language, Almatı, Kazakstan. 

e-mail: almu68@mynet.com 


  Pencereyi Kapat

  Close Window