Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2004), 1(1):5-6
Telif Hakkı © 2004 Ankara Üniversitesi
Mak. # 2

Journal of Modern Turkish Studies (2004), 1(1):5-6
Copyright © 2004 Ankara University
Art. # 2

 

Sunuş

F.SEMA BARUTCU ÖZÖNDER
Ankara Üniversitesi

ÖZET

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü'nün e-dergisi Modern Türklük Araştırmaları Dergisi'nin (MTAD) ilk sayısını sunmanın mutluluğunu duyuyoruz. Dergimizin hem bu ilk sayısında hem de sonraki sayılarında tarihsel ve modern Türklük araştırmaları alanında özgün yazıları, yeni yayın tanıtmalarını ve Türkoloji dünyasından haberleri bulacaksınız.

Yaklaşık bir yıllık bir hazırlık aşamasından geçen Dergimizin danışma üyeliklerini lutfedip kabul eden, özgün yazıların hakemliğini yapan bütün  meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Dileğimiz Dergimizin Türklük bilimi alanının uluslararası standartlarda uzun soluklu bir e-dergisi olmasıdır.

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, dergiler, süreli yayınlar, Ankara Üniversitesi, Türklük bilimi


(E-Yayın tarihi 7 Kasım 2004)


Yazışma:
Yazışma Adresi: F.Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr., Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye - Ankara . Türkiye

E-posta:barutcu@humanity.ankara.edu.tr

 

Introduction

F.SEMA BARUTCU ÖZÖNDER
Ankara University

ABSTRACT

We are very happy to introduce the first issue of the Journal of Modern Turkish Studies (JMTS), e-journal of Ankara University, Faculty of Letters, The Department of Modern Turkish Dialects and Literature. Both in this issue and the next issues of the JMTS,  you will find original articles covering historical and modern Turkish world, reviews of recent books and journals and announcements from Turkology  environment.

The edition stage of the JMTS took approximately a year. During this time, we are very grateful to all the colleagues accepting the membership of JMTS advisory board, refereeing the original manuscripts.

I wish, JMTS becomes a durable e-journal in international standards of Turkology world.

 

KEY WORDS

Journal of Modern Turkish Studies, journals, periodicals, Ankara University, Turkology


(Published Online
November 7 2004)


Correspondence:
Address for correspondence: F.Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature, 06100 Sıhhiye - Ankara . Türkiye

E-mail: barutcu@humanity.ankara.edu.tr


  Pencereyi Kapat

  Close Window