Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2(1):163-166
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. # 10

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2(1):163-166
Copyright © 20054 Ankara University
Art. # 10

Yahya Akyüz: Başlangıçtan 2001'e Türk Eğitim Tarihi. İstanbul: ALFA Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., 2001, XVIII+458 pp. ISBN 975-316-183-2.

FAHRİ TEMİZYÜREK
Gazi Üniversitesi , Gazi Eğitim Fakültesi

ÖZET

Yahya Akyüz, bu eserinde Türk eğitim sistemini zaman ve konu bütünlüğü içinde ele alıp incelemiştir. Eserin bu ikinci baskısında, yazar konuyu 2001 yılına kadar getirmiş, yeni görüş ve incelemelerini eklemiştir.

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Yahya Akyüz, kitap tanıtması, Türk eğitim sistemi, eğitim

(Alındığı tarih 10 Ocak 2005)
(E-Yayın tarihi 14 Mart 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Fahri Temizyürek, Yrd.Doç.Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, 06500 Teknik Okullar, Ankara. TÜRKİYE.

E-posta: fahri@gazi.edu.tr 
 

 

Yahya Akyüz: Başlangıçtan 2001’e Türk Eğitim Tarihi. İstanbul: ALFA Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., 2001, XVIII+458 pp. ISBN 975-316-183-2.[The History of Turkish Education from Beginning to 2001]

FAHRİ TEMİZYÜREK
Gazi University, Gazi Faculty of Education

ABSTRACT

The author of the monography, Yahya Akyüz studies the system of Turkish education from the beginning to 2001. In this second print of  the book, he also added his new researchs and contributions to  the subject. 

 

KEY WORDS

Yahya Akyüz, book review, Turkish education system, education

(Received January 10 2005)
(Published Online March 14 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: Fahri Temizyürek, Assoc.Prof.Dr., Gazi University, Gazi Faculty of Education, Sub-Department of Turkish Education, 06500 Teknik Okullar, Ankara. TÜRKİYE.

E-mail: fahri@gazi.edu.tr   


  Pencereyi Kapat

  Close Window