Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2(1):174-176
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. # 13

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2(1):174-176
Copyright © 2005 Ankara University
Art. # 13

Prof.Dr. Kaydarov Abduvali Tuvganbayulı’nın 80. Yıl Jübilesi, 20 Aralık 2004

FERİDE BAKTIBAYKIZI SAHİPOVA
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZET

Kazak dil bilgini Prof.Dr. Kaydarov Abduvali Tuvganbayulı’nın 80. yıl jübilesi 20 Aralık 2004 tarihinde kutlandı.  

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Prof.Dr. Kaydarov Abduvali Tuvganbayulı, türkologlar,  Kazak Türkolojisi

(Alındığı tarih 25 Ocak 2005)
(E-Yayın tarihi 13 Mart 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Feride Baktıbaykızı Sahipova, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye . Ankara . TÜRKİYE.  

E-posta: fari20000@yahoo.com

 

Prof.Dr. Qaydarov Abduwali Tuwganbayulı’s 80th. Years Jubilee, 20 December 2004

FERİDE BAKTIBAYKIZI SAHİPOVA
Ankara University, Faculty of Letters

ABSTRACT

Kazak scholar Prof.Dr. Qaydarov Abduwali Tuwganbayulı’s 80th. Years Jubilee has been delibrated in 20 December 2004.

 

KEY WORDS

Prof.Dr. Qaydarov Abduwali Tuwganbayulı, türkologs,  Kazak Türkology

(Received January 25 2005)
(Published Online March 13 2004)


Correspondence:
Address for correspondence: Feride Baktıbaykızı Sahipova,Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature. 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE. 

E-mail: fari20000@yahoo.com


  Pencereyi Kapat

  Close Window