Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2(1):177-178
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. # 14

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2(1):177-178
Copyright © 2005 Ankara University
Art. # 15

Edhem Rahimoviç Tenişov (1921-11.07.2004)

GÜLSÜM KİLLİ
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

ÖZET

Büyük Türkolog Edhem R. Tenişev’i 11 Temmuz 2004 tarihinde kaybettik.

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Edhem R. Tenişev, vefeyat, Türkologlar, Türkoloji 

(Alındığı tarih 25 Aralık 2004)
(E-Yayın tarihi 14 Mart 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Gülsüm Killi, Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.

E-posta: gulsumkilli@yahoo.com 

Edhem Rahimovich Tenishev (1921-11.07.2004)

GÜLSÜM KİLLİ
Ankara Üniversitesi, Faculty of Letters

ABSTRACT

The great türkolog Edhem R. Tenishev passed away at 11th of July 2004. 

 

KEY WORDS

Edhem R. Tenishev, obituary, Türkologs, Türkology 

(Received December 25 2004)
(Published Online March 14 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: Gülsüm Killi, Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature. 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE.

E-mail: gulsumkilli@yahoo.com  
 


  Pencereyi Kapat

  Close Window