Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2(1):179
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. # 15

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2(1):179
Copyright © 2005 Ankara University
Art. # 15

 

Şinasi Tekin (1933-17.09.2004)

MTAD

ÖZET

Büyük Türkolog Şinasi Tekin'i 17 Eylül 2004 tarihinde kaybettik.

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Şinasi Tekin, vefeyat, Türkologlar, Türkoloji 

(Alındığı tarih 20 February 2005)
(E-Yayın tarihi 14 Mart 2005)


 

Şinasi Tekin (1933-17.09.2004)

JMTS

ABSTRACT

The great türkolog Şinasi Tekin passed away at 17th of September 2004. 

 

KEY WORDS

Şinasi Tekin, obituary, Türkologs, Türkology 

(Received February 20 2005)
(Published Online March 14 2005)  Pencereyi Kapat

  Close Window