Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2(1):180-182
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. # 16

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2(1):180-182
Copyright © 2005 Ankara University
Art. # 16

 

Begali Kasımov (19.12.1942-25.09.2004)

FATMA AÇIK

ÖZET

Büyük Türkolog Begali Kasımov'u 25 Eylül 2004 tarihinde kaybettik.

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Begali Kasımov, vefeyat, Türkologlar, Türkoloji 

(Alındığı tarih 30 Aralık 2005)
(E-Yayın tarihi 14 Mart 2005)

 

Yazışma:
Yazışma Adresi: Fatma Açık, Dr., Gazi Üniversitesi, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER), Eti Mahallesi, Ali Suavi Sokak, No: 15, 06570 Maltepe, Ankara. TÜRKİYE.

E-posta: fatmaacik@yahoo.com 

 

Begali Qasimov (19.12.1942-25.09.2004)

FATMA AÇIK

ABSTRACT

The great türkolog Begali Qasimov passed away at 25th of September 2004. 

 

KEY WORDS

Begali Qaimov, obituary, Türkologs, Türkology 

(Received December 30 2005)
(Published Online March 14 2005)

Correspondence:
Address for correspondence: Fatma Açık, Dr., Gazi University, Turkish Teaching Center, Eti Mahallesi, Ali Suavi Sokak, 06570 Maltepe, Ankara . TÜRKİYE.

E-mail: fatmaacik@yahoo.com  
 


  Pencereyi Kapat

  Close Window