Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2(1):5-6
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. # 2

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2(1):5-6
Copyright © 2005 Ankara University
Art. # 2

 

Sunuş

F.SEMA BARUTCU ÖZÖNDER
Ankara Üniversitesi

ÖZET

Dergimizin bu sayısında tarihsel ve modern Türklük araştırmaları alanında özgün yazıları, yeni yayın tanıtmalarını ve Türkoloji dünyasından haberleri bulacaksınız.

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, dergiler, süreli yayınlar, Ankara Üniversitesi, Türklük bilimi


(E-Yayın tarihi 14 Mart 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: F.Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr., Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye - Ankara . Türkiye

E-posta:barutcu@humanity.ankara.edu.tr

 

Introduction

F.SEMA BARUTCU ÖZÖNDER
Ankara University

ABSTRACT

In this issue of the JMTS,  you will find original articles covering historical and modern Turkish studies, reviews of recent books and announcements from Turkology  environment.

 

KEY WORDS

Journal of Modern Turkish Studies, journals, periodicals, Ankara University, Turkology


(Published Online March 14 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: F.Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature, 06100 Sıhhiye - Ankara . Türkiye

E-mail: barutcu@humanity.ankara.edu.tr


  Pencereyi Kapat

  Close Window