Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2(1):114-126
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. # 7

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2(1):114-126
Copyright © 2005 Ankara University
Art. #7

 

Türkiye Türkçesinde Sezdirmeye Dayalı Rica Stratejileri

SEMA ASLAN
Başkent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

ÖZET

Bu çalışmada, Türkiye Türkçesi konuşurlarının kullandığı sezdirmeye dayalı rica stratejileri analiz edilmiştir. Sezdirmeye dayalı rica stratejileri, konuşmacının isteklerini örtük bir söylemle dinleyiciye ilettiği rica biçimleridir. Çalışmada, sezdirmeye dayalı ricaların analizinde kullanılan örnekler çeşitli iletişim ortamlarından, özellikle iş ve arkadaş çevresinden kaydedilmiştir. Kaydedilen örnekler sınıflandırılmış ve Türkiye Türkçesi konuşurlarının sıkça kullandığı sezdirmeye dayalı rica stratejileri tespit edilmiştir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

sezdirmeye dayalı rica stratejileri, söylem analizi, iletişim, Türkiye Türkçesi

(Alındığı tarih 20 Mayıs 2004)
(Gözden geçirildiği tarih 15 Ağustos 2004)
(Kabul edildiği tarih 30 Eylül 2004)
(E-Yayın tarihi 14 Mart 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Sema Aslan, Başkent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Ankara . TÜRKİYE. 

E-posta: aslans@baskent.edu.tr 

 

The requestive hint strategies in Türkiye Turkish

SEMA ASLAN
Başkent University, Faculty of Science and Letters

ABSTRACT

In this research, the requestive hint strategies used by Turkish speakers have been analysed. A requestive hint of a speaker conveys his/her request to the listener through a concealed discourse. The examples used in the analysis of the requestive hint strategies have been obtained from the communication data recorded in various communication areas, especially among friends and colleagues. The recorded materials have been classified and the requestive hint strategies of Turkish speakers were determined.

KEY WORDS

requestive  hint strategies, discourse analysis, communication, Turkey Turkish

(Received May 20 2004)
(Revised August 30 2004)
(Accepted September 30 2004)
(Published Online March 14 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: Sema Aslan Başkent University, Faculty of Science and Letters, Department of Turkish Language and Literature Bağlıca Campus,  Eskişehir Road 20. Km, 06530 Etimesgut  . Ankara . TÜRKİYE. 

E-mail: aslans@baskent.edu.tr 


  Pencereyi Kapat

  Close Window