Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2(2):51-60
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. # 22

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2(2):51-60
Copyright © 2005 Ankara University
Art. # 22

1895 Yılına Kadar "İş Bubi" Medresesinin Gelişimi Tarihi 

RAFİLYA GİMAZOVA
Kazan Devlet Üniversitesi

ÖZET

Vyatski Vilâyetinde (Guberniya) Sarapul bölgesinin (uyezd), Sarapul şehrinin 50 km. doğusunda yer alan aynı addaki küçük bir köyünde kurulmuş olan “İş Bubi” Medresesinin bütün Rusya Müslümanları için, özellikle de Tatar toplumu için bir geçiş dönemi olan 20. yüzyıl başında önemi çok büyüktü. Tahminen 1730 yılında bu köye ilk Müslümanların gelmesi ve cami kurulması ile İj-Bobye köyünde dinî eğitim başlamış, köyün ileri gelenlerinin yardımlarıyla medrese binası genişlemiş, burada görev alan imam-hatip ve müderrislere bağlı olarak eğitim-öğretim kalitesi dönem dönem değişse de, 1911 yılında kapanana kadar özellikle Gabdulgallâm Nigmatullin döneminde en önemli Tatar eğitim-öğretim merkezlerinden biri olmuştur .

ANAHTAR SÖZCÜKLER

İş Bubi medresesi, eğitim-öğretim kurumları, medrese tarihi, Rusya Müslümanları, Tatar Türklüğü

(Alındığı tarih 15 Nisan 2003)
(Gözden geçirildiği tarih 30 Ekim 2003)
(Kabul edildiği tarih 15 Aralık 2003)
(E-Yayın tarihi 23 Haziran 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Rafilya Gimazova, Kazanskiy Gosudarstevnnıy Universitet, Kafedra İstorii Tatarskogo Naroda, Ul. Kremlevskaya, d. 18, 420008 Kazan, Tatarstan –RF   

 

The history of evolution of "Ish Bubi" Madrasa until 1895

rAFILIA GIMAZOVA
Kazan State University

ABSTRACT

Ish Bubi Madrasa has been found in Ish-Bubi village at the fifty kilometres eastern of Sarapul city in Sarapul region of Vyatski province (Guberbiya). The madrasa was very important for all Russian Muslims, especially Tatar society in the beginning of 20th century, was a transitional period of Tatar society. In İj-Bobye village, religious education began in 1730 by coming to village of the first Muslims and establishing a mosque. Madrasa building has been enlarged by supports of village notables. Although the quality of its education because of imam-hatips and muderrises of the madrasa changed sometimes, İsh Bubi Madrasa has been one of the most important centres of Tatar education, especially at the period of Gabdulgallam Nigmatullin, until to be closed in 1911.

KEY WORDS

İsh Bubi Madrasa, educational institutions, history of madrasa, Russian Muslims, Tatar Turks

(Received April 15 2003)
(Revised October 30 2003)
(Accepted Deember 15 2003)
(Published Online June 23 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: Rafilia Gimazova, Kazanskiy Gosudarstevnnıy Universitet, Kafedra İstorii Tatarskogo Naroda, Ul. Kremlevskaya, d. 18, 420008 Kazan, Tataristan -RF. 


  Pencereyi Kapat

  Close Window