Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2(2):61-66
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. #23

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2(2):61-66
Copyright © 2005 Ankara University
Art. #23

İşmuhammet Dinmuhammetov (İşmi İşan): Tatar Gelenekçiliğinin Fikrî Temsilcisi

RUSTEM MUHAMETŞİN
Rusya İslam Üniversitesi

ÖZET

Tatar gelenekçiliğinin (kadimciliğinin) en önemli kişiliklerinden biri olan İşmuhammet Dinmuhammetov, döneminde ceditçilere karşı sürdürdüğü amansız mücadele ile tanınmıştır. Bu yolda çarlık jandarma kuvvetleriyle iş birliği yapmaktan bile geri durmamıştır. Ünlü Tünter Medresesi'nin son müderrisi de olan İşmuhammet Dinmuhammetov öte yandan hem ceditçiler ve hem de hristiyan misyonerlerle giriştiği sıkı mücadeleyi yürütebilecek derecede ilim sahibi iyi bir âlim idi. 1919 yılında idam edilen İşmuhammet Dinmuhammetov'un ölümü hakkında arşivlerde tek bir belge bulunmamaktadır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

İşmuhammet Dinmuhammetov, Tatar kadimciliği, Tatar ceditçiliği, Tünter medresesi, Kazan

(Alındığı tarih 15 Nisan 2003)
(Gözden geçirildiği tarih 30 Ekim 2003)
(Kabul edildiği tarih 15 Aralık 2003)
(E-Yayın tarihi 23 Haziran 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Rustam Muhametşin, Rusya İslam Üniversitesi, Kazan . TATARİSTAN-RF

Ishmuhammet Dinmuhammetov (İshmi İshan): Intellectual representative of Tatar traditionalism

RUSTEM MUHAMETSHIN
Russian Islamic University

ABSTRACT

One of the important figures of Tatar traditionalism ( kadimism ) İshmuhammet Dinmuhammetov becoming known as opponent against the jadidists. So he did not hesitate, for this goal compromise and cooperate with the Russian police forces. As a last mudarris of the famous Tunter madrasa, in Kazan region İshmuhammet Dinmuhammetov, conducted his activities not only against jadidist movement and his representatives but also Orthodox missionaries in İdil-Ural region with his knowledge on Islamic religious sciences. İshmuhammet Dinmuhammetov was executed in 1919. In official regional and central archives, there is no document about his death.

KEY WORDS

İshmuhammet Dinmuhammetov, Tatar kadimism, Tatar jadidism, Tunter madrasa, Kazan.

(Received April 15 2003)
(Revised October 30 2003)
(Accepted December 15 2003)
(Published Online June 23 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: Rustam Muhametshin, Russian Islamic University, Kazan . TATARİSTAN- RF  Pencereyi Kapat

  Close Window