Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2(2):67-74
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. #24

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2(2):67-74
Copyright © 2005 Ankara University
Art. #24

Rusya Müslüman Dini Hiyerarşi Sisteminin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

NAİL GARİPOV
Tataristan Bilimler Akademisi, Tarih Enstitüsü

ÖZET

İdil Bulgarlarının Müslümanlığı kabulünden sonra ülke yönetiminde büyük bir değişiklik olmamış, değişiklikler ancak unvanlarda olmuştur. Öncelikle “mahalle” cemaatleri kurulmuş, bu cemaatlerin başında bulunan imamlar sadece dinî uygulamaları yönetmekle yükümlü olmayıp, aynı zamanda mahalle cemaatinin yönetiminden de sorumlu olmuşlardır. Moğol İstilâsından sonra İdil Bulgaristanı'nın dinî yapısı bazı değişmelere uğramıştır. Devletin Müslüman din adamları sınıfı başında, aslında dinî lider ve hoca vazifesini gören sayid bulunurdu. O zamana kadar İslâm yasalarının gelişmesi ile ilgili olarak kadı ve müftü'ler ortaya çıktılar. Müslüman din adamları sınıfının yapılanması, ancak Astrahan, Kazan ve Kırım Hanlıklarının oluşması ile son hâlini almıştır. Kazan Hanlığının düşmesiyle kesintiye uğrayan İdil ve Ural Müslüman dinî yapısının şekillenmesi süreci Rusya Hükümeti tarafından 22 Eylül 1788'de II. Yekaterina'nın özel fermanı ile Ufa şehrinde Kırım toprakları dışında bütün Rusya topraklarındaki Müslüman din adamlarının faaliyetlerini kontrol etmek ve düzenlemekle yükümlü olan Orenburg Muhammedî Dinî Nezaretinin kurulması ile yapay olarak canlandırıldı. Rusya'daki Müslüman cemaatlerinin yapılandırılmasının ilk amaçları bir yana, Müslüman din adamı kurumları tam olarak canlandırılmış ve Müslüman halkın sosyal menfaatlerinin korunmasında rol oynamıştır. Rusya Hükümeti Müslümanlar karşısındaki bu geri adım ile Müslüman bölgelerde kendi pozisyonunu güçlendirmiş ve kendi jeopolitik menfaatleri için uygun bir alan oluşturmuştur.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

İslâmiyet, Rusya Müslümanları, dinî hiyerarşi, İdil-Ural Türklüğü, Orenburg Muhammedî Dini Nezaret

(Alındığı tarih 15 Nisan 2003)
(Gözden geçirildiği tarih 30 Ekim 2003)
(Kabul edildiği tarih 15 Aralık 2003)
(E-Yayın tarihi 23 Haziran 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Nail Garipov, Bilimler Adayı, Akademiya Nauk Respublika Tatarstana, Otdel istorii obşçestvennoy mısli i islamovedeniya, İnstitut istorii (İİ ANT), 420503, g. Kazan, ul. Kremlevskaya, 9

E-mail: gnk@mail.ru

 

Formation and evolution of religious hierarchical system in Russian Islam

NAIL GARIPOV
Tatarstan Academy of Sciences, Institute of History

ABSTRACT

After Islamisation of Idil-Bulgar region, it has been no major changes in the administrative structure except administrative titles. Originally there were founded “mahalle” around the small community with local imam. These imams have not only religious duties, but also responsible of administrating these communities. After Mongol invasion, significant changes in religious structure of Idil Bulgar region have been exposed. High rank of religious hierarchal strata representing by sayid, as religious leader. Formation of, as an Islamic religious rank, kadı and mufti , in Idil-Bulgar context was related with the process of intensification of administrative structure. Evolution of Muslim religious structure and also religious authority was completed with the formation of Astrakhan, Kazan and Kirim Khanates. Destruction of Kazan Khanate by Moscovite knez Ivan IV emerged radical changes on all over the Kazan territories, and evolution of religious structure ceased. But imperial interventions began with the aim of administrative and religious control over Muslim Tatars of Idil-Ural region, by creating a Muslim religious administration. Orenburg Muslim Religious Board was founded by Catherine II (1788) Orenburg Muslim Religious Board played an important role in formation of Muslim communities, but has been a regressive tool for the natural evolution of Muslim religious hierarchical system.

KEY WORDS

Russian Islam, religious hierarchy, Orenburg Muslim Religious Board, Russian Muslims, Idil-Ural region

(Received April 15 2003)
(Revised October 30 2003)
(Accepted December 15 2003)
(Published Online June 23 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: Nail Garipov, Bilimler Adayı, Akademiya Nauk Respublika Tatarstana, Otdel istorii obşçestvennoy mısli i islamovedeniya, İnstitut istorii (İİ ANT), 420503, g. Kazan, ul. Kremlevskaya, 9

E-mail: gnk@mail.ru


  Pencereyi Kapat

  Close Window