Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2(2):109-114
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. #29

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2(2):109-114
Copyright © 2005 Ankara University
Art. #29

Janusz PajewskI : Bunczuk i Koncerz. Z dziejow Wojen Polsko-tureckich. Poznan: Wydawnictwo Poznanskie, 2003, 279 pp. ISBN: 83-7177-217-3 [Tuğ ve Kılıç. Türk-Polonya Savaş Tarihi]

SABİRE ARIK
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

ÖZET

Osmanlı-Polonya (Lehistan) ilişkilerinin tarihi sürecine bakıldığında, XVII. yüzyılın dışında, genellikle barışın hüküm sürdüğü görülmektedir. Bu süreç içerisinde Polonyalı araştırmacıların Osmanlı Devletine ve Kırım Hanlığına karşı ilgisi her zaman yoğun olmuştur. Dolayısıyla bu konuda pek çok eser verilmiştir. Tanıtımını yapmaya çalıştığımız Polonyalı tarihçi Janusz Pajewski'nin “Tuğ ve Kılıç. Türk-Polonya savaş Tarihinden” başlıklı eseri de iki ülke ilişkilerinde yaşanan savaşların tarih î sürecini vermektedir. İlk kanlı savaş sayılan Çeçora (1620), Hotin (1621), Kamaniçe (1672), İkinci Hotin (1673), Zorawno (1676), Viyana (1683) savaşları anlatılmaktadır. İki ülke savaş tarihi açısından en detaylı hazırlanmış eser olması nedeniyle bir başvuru kitabı özelliğini taşımaktadır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Polonya, Lehistan, Osmanlı, Pajewski,Tuğ, Kılıç

(Alındığı tarih 10 Şubat 2005)
(E-Yayın tarihi 23 Haziran 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Sabire Arık, Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Leh Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye . Ankara . TÜRKİYE.  

E-posta: baczynski2000@yahoo.com

Janusz PajewskI : Bunczuk i Koncerz. Z dziejow Wojen Polsko-tureckich. Poznan: Wydawnictwo Poznanskie, 2003, 279 pp. ISBN: 83-7177-217-3.

SABİRE ARIK
Ankara University, Faculty of Letters

ABSTRACT

At the beginning of the fourteenth century no one could have predicted that the small political entities centred in Bursa on the one hand and in Cracow and the even more distant Vilna on the other would become close neighbours very soon. In the following years the small principality of Osman Beg annexed the greater part of the Balkans and Anatolia. The newly reunified Kingdom of Poland, cut off from the Baltic Sea by the Teutonic knights, also directed its expansion toward Ruthenia. Direct Polish-Ottoman relations were initiated after the delay caused by the battle of Ankara (1402) on the one hand, and the battle of Grunwald-Tannenberg (1410) on the other. The Polish chronicle of Jan dlugosz states that in 1414 Ladislaus Jagiello sent two envoys, Skarbek from Gora and the Armenian, Gregory, to the Ottoman sultan, Mehmed Çelebi.

Whatever the particular reasons may have been, the long tradition of Polish-Ottoman diplomatic relations, which cover a period of almost four centuries between 1414 and 1795, provides a good example of the mostly peaceful coexistence of two states representing different civilizations and religions in the late mediaeval and early modern periods.

KEY WORDS

Poland, Otoman, Pajewski, Wars, Sword

(Received February 10 2005)
(Published Online June 23 2004)


Correspondence:
Address for correspondence: Sabire Arık, Dr. Ankara University, Faculty of Letters, Department of Polish Language and Literature. 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE. 

E-mail: baczynski2000@yahoo.com


  Pencereyi Kapat

  Close Window