Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2(2):68-113
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. #30

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2(2):68-113
Copyright © 2005 Ankara University
Art. #30

Prof. Dr. Cevat Heyet'in doğumunun 80. yılı 16 Mart 2005'te kutlandı

FİLİZ KILIÇ
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

ÖZET

İran-Güney Azerbaycanlı ünlü tıp bilgini, Türkolog, fikir ve kültür adamı Prof. Dr. Cevat Heyet'in doğumunun 80. yıldönümü 16 Mart 2005 tarihinde Ankara'da büyük bir törenle kutlandı. Törene Türkiye, İran, Azerbaycan, Almanya, Amerika ve diğer ülkelerden Prof. Dr. Cevat Heyet'i tanıyan ve seven pek çok davetli katıldı..

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Cevat Heyet , Güney Azerbaycan, Varlık

(Alındığı tarih 10 Nisan 2005)
(E-Yayın tarihi 23 Haziran 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Filiz Kılıç, Dr., Ankara  Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE.  E-posta: fkilic@dialup.ankara.edu.tr 

 

Prof.Dr. Cevat Heyet's 80th Anniversary Celebration, 16 March 2005

FİLİZ KILIÇ
Ankara University, Faculty of Letters 

ABSTRACT

In Ankara, 16 March 2005, 80 years old anniversary of famous figure of Turkish world, a man of medicine sciences, Turcolog, and cultural and intellectual personality, from the Southern Azerbaijan Prof. Cevat Heyet celebrated with many invited guests from Turkey, Iran, Azerbaijan, Germany, USA and other countries.

KEY WORDS

Cevat Heyet, Souther Azerbaijan, Varlıq

(Received April 10 2005)
(Published Online 23 Haziran 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: Filiz Kılıç, Dr., Ankara University, Faculty  of Letters.   Department of Modrn Turkish Dialects and Literature. 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE. E-mail: fkilic@dialup.ankara.edu.tr


  Pencereyi Kapat

  Close Window