Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2(2):118-122
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. #31

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2(2):118-122
Copyright © 2005 Ankara University
Art. #31

“Saha Halkının Gekeneksel Ritüelleri” Uluslar Arası Görsel Antropoloji Semineri, 28 Mart 2005-3 Nisan 2005, Yakutsk.

GÜLSÜM KİLLİ
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

ÖZET

Saha (Yakut) Cumhuriyeti'nin başkenti Yakutsk'ta 28 Mart -3 Nisan 2005 tarihleri arasında “Saha Halkının Geleneksel Ritüelleri” konulu Uluslar Arası Görsel Antropoloji Semineri gerçekleştirildi. Sibirya'daki Türk Cumhuriyetlerinde Görsel Antropoloji Merkezleri Bölgesel Ağı'nın kurulması projesinin ilk aşamasını oluşturan “Saha Halkının Geleneksel Ritüelleri” Uluslararası Görsel Antropoloji Semineri Saha Cumhuriyeti, Altay Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Türkiyeden pek çok bilim adamı ve sanatçının katılımı ile gerçekleşti.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

görsel Antropoloji, Sibirya, geleneksel ritüeller, kültür, gelenek, uluslar arası seminerler

(Alındığı tarih 10 Mayıs 2005)
(E-Yayın tarihi 23 Haziran 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Gülsüm Killi, Yrd.Doç.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.

E-posta: gulsumkilli@yahoo.com 

International Seminar on Visual Anthropology: “Traditional Rituals of Sakha People”, 28 March - 3 April 2005, Yakutsk.

GÜLSÜM KİLLİ
Ankara Üniversitesi, Faculty of Letters

ABSTRACT

International Seminar on Visual Anthropology: “Traditional rituals of Sakha Nation” was held in Yakutsk from March 28 to April 3, 2005. It was first step for the project on establishment regional network of visual anthropology centres in Turkish Republics of Siberia. At this seminar, participants from Sakha, Altai, Azerbaijan and Turkey presented their researches.  

 

KEY WORDS

visual anthropolgy, Sibiria, traditional rituals, cultura, tradition, international seminars  

(Received May 10 2005)
(Published Online June 23  2005)


Correspondence:
Address for correspondence: Gülsüm Killi, Assoc.Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature. 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE.

E-mail: gulsumkilli@yahoo.com  
 


  Pencereyi Kapat

  Close Window