Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2/3:5-6
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. # 33

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2/3:5-6
Copyright © 2005 Ankara University
Art. # 33

 

Sunuş

ABDULLAH GÜNDOĞDU
Ankara Üniversitesi

ÖZET

Dergimizin bu sayısı Kazan şehrinin kuruluşunun 1000 yılına tahsis edilmiştir. Bu özel sayıda İdil-Ural Türklüğüne dair özgün yazıları, yeni yayın tanıtmalarını ve Rusya'daki Kazan 1000 kutlamaları ile ilgili haberleri bulacaksınız.

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, dergiler, süreli yayınlar, Ankara Üniversitesi, Türklük bilimi


(E-Yayın tarihi 27 Eylül 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Abdullah Gündoğdu, Doç.Dr., Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, 06100 Sıhhiye - Ankara . Türkiye

E-posta:abdullahgundogdu@yahoo.com

 

Introduction

ABDULLAH GÜNDOĞDU
Ankara University

ABSTRACT

This issue of the JMTS has been allocated to the honor of 1,000th anniversary of the founding of the city of Kazan. You will find original articles covering Kazan and related Idil-Ural studies, reviews of recent books and announcements from Kazan 1000 celebrations in Russia.

KEY WORDS

Journal of Modern Turkish Studies, journals, periodicals, Ankara University, Turkology


(Published Online September 27 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: Abdullah Gündoğdu, Assoc.Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of History, 06100 Sıhhiye - Ankara . Türkiye

E-mail: abdullahgundogdu@yahoo.com


  Pencereyi Kapat

  Close Window