Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2/3:7-11
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. # 34

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2/3:7-11
Copyright © 2005 Ankara University
Art. # 34

Neden Kazan 1000?  

MİRFATİH ZEKİYEV
Tataristan Bilimler Akademisi Dil, Edebiyat ve Tarih Enstitüsü Eski Müdürü

ÖZET

Kazan'ın gerçek yaşının belirlenmesi süreci iki etapta gerçekleşmiştir: şehrin yaşının tespiti ve idarecilerin inandırılması. Bu etap 1994-1996 yılları arasında Dil, Edebiyat ve Tarih Enstitüsü'nde Üniversite arkeologlarının katılımıyla aşılmıştır. İkinci etap ise, Rusya bilim adamlarının getirilen kanıtlara inanmaları ve onaylamaları sürecidir ve bu etap 1997-1999 yılları arasında Tarih Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmiştir .

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Kazan 1000, Kazan city, Tataristan, arkeoloji, tarih

(Kabul edildiği tarih 15 Ağustos 2005)
(E-Yayın tarihi 27 Eylül 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Mirfatih Zekiyev, Prof.Dr., Kazan, Tatarstan –RF   

 

Why Kazan 1000?

MİRFATİH ZEKİYEV
Tatarstan Academy of Sciences, The Former Director of Institute of Language, Literature and History

ABSTRACT

There are two stages at the determination of true age of the Kazan: to determine the age of the city and to convince the administrators. This stage was passed over by means of the Institute of Language, Literature and History and the archaeologists of Kazan University in 1994-1996 years. The second stage was that Russian scholars believed the proofs and approved them. This work was realized by the Institute of History in 1997-1999 years.

KEY WORDS

Kazan 1000, Kazan city, Tatarstan, archeology, history

(Accepted August 15 2005)
(Published Online September 27 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: Mirfatih Zekiyev, Prof.Dr., Kazan, Tataristan -RF. 


  Pencereyi Kapat

  Close Window