Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2/3:12-20
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. #35

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2/3:12-20
Copyright © 2005 Ankara University
Art. #35

Moskova Hakimiyet İdeolojisi içinde Kazan ve bir Rus İmparatorluğunun Kuruluşu

MICHAEL KHODARKOVSKY
Loyola Üniversitesi

ÖZET

Kazan'ın işgali ve ilhakı Moskova'nın yayılmasında tekil bir öneme sahiptir. İlk defa Moskova Çarlığı kayda değer bir Müslüman nüfusla meskûn topraklara hâkim olmuştur. Kazan'ın ilhakı Rusya imparatorluğu'nun İslâm sahasında daha da ilerlemesinin ilk adımını da olmuştur. Rusya, sınırları içinde meskûn yoğun Müslüman nüfusla, Avrupa'daki muadillerinden ayırıcı bir niteliğe bürünmüştür. Rusya imparatorluğunda bu meskûn İslâm milletlerinin varlığı, uzun soluklu neticelerle Sovyet ve Sovyet sonrası Rusya için bir dizi karmaşık meydan okumaları temsil etmeye devam edecektir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Kazan, Moskova hakimiyet ideolojisi, Altın Orda, İslam, Kırım, Nogay

(Alındığı tarih 14 Temmuz 2005)
(Kabul edildiği tarih 20 Ağustos 2005)
(E-Yayın tarihi 27 Eylül 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Michael Khodarkovsky, Prof.Dr., Loyola University, Chicago. USA.

E-posta: MKHODAR@luc.edu

Kazan in the Muscovite Ideology and the Foundation of a Russian Empire

MICHAEL KHODARKOVSKY
Loyola University

ABSTRACT

The conquest and annexation of Kazan was of singular importance to the expansion of the Muscovite realm. For the first time, the Muscovite monarch acquired the territories with the significant Muslim population. The annexation of Kazan was the first step in the foundation of the Russian empire which continued to expand further into the Islamic domain. The large numbers of Muslims residing within the borders of the Russian empire will remain a unique feature which set the Russian empire apart from its European counterparts. The resilience of the Islamic communities within the Russian empire will continue to present a set of complex challenges with the long-term consequences for the Soviet and post-Soviet Russia.

KEY WORDS

Kazan, Muscovite ideology, Golden Horde, Islam, Crimean, Nogay.

(Received July 14 2005)
(Accepted August 20 2005)
(Published Online September 27 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: Michael Khodarkovsky, Prof.Dr. Loyola University, Chicago. USA.

E-mail: MKHODAR@luc.edu  Pencereyi Kapat

  Close Window