Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2/3:62-70
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. #39

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2/3:62-70
Copyright © 2005 Ankara University
Art. #39

G. M. Zalkind'in “Tatar Ticarî Burjuvası Tarihine Dair: 18. Yüzyıl Sonlarında Bua'da (Buinsk) Tatar Tüccarlar” Başlıklı Etüdü

İBRAHİM MARAŞ
Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

ZİNNUR ABLAZİYEV
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZET

18. yüzyılın sonlarında bugünkü Tataristan'ın Bua (Buinsk) şehrindeki toplum yapısı bölgede gelişmiş bir ticarî hayatın olduğunu göstermektedir. Bua (Buinsk) şehrinde o dönem açısından azımsanmayacak bir ticarî hareketlilik vardır. Bu durum Bua (Buinsk) tüccarlarının isimleri, sermayeleri ve ticarî faaliyetlerinden açıkça anlaşılmaktadır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Bua, Buinsk, Tatar Tüccarları, Rusya, Simbirsk, Kazan, Yasaklı Tatar

(Alındığı tarih 15 Ağustos 2005)
(Gözden geçirildiği tarih 30 Ağustos 2005)
(Kabul edildiği tarih 4 Eylül 2005)
(E-Yayın tarihi 27 Eylül 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: İbrahim Maraş, Yrd.Doç.Dr., Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 06500 Beşevler . Ankara . TÜRKİYE

E-posta: imaras2002@yahoo.com
 

G.M. Zalkind's Study "About the History of Tatar Commercial Bourgeois : Tatar Traders in Bua (Buinsk) at the End of the 18th Century"

İBRAHİM MARAŞ
Ankara University, Faculty of Theology

ZİNNUR ABLAZİYEV
Ankara University, Instutute of Social Sciences

 

ABSTRACT

At the end of the 18th century, the social formation of the city of Bua (Buinsk) of modern day Tatarstan indicates that there was an advanced system of trading in the region. There was a considerable amount of commercial activities, which was very significant for that time period, and the Tatar traders were more dominant in commercial life than the other traders. This is evident from the names, capitals, and the commercial activities of the Buinsk traders.

KEY WORDS

Buinsk, Tatar Traders, Russia, Simbirsk, Kazan, Buinsk Traders

(Received August 15 2005)
(Revised August 30 2005)
(Accepted September 4 2005)
(Published Online September 27 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: İbrahim Maraş, Assoc.Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Theology, 06500 Beşevler . Ankara . TÜRKİYE

E-mail: imaras2002@yahoo.com

 

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window