Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2/3:127-130
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. #44

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2/3:127-130
Copyright © 2005 Ankara University
Art. #44

Ludmila Vasilyevna Dimitriyevna, Katalog Turkskih Rukopisey (İnstituta Vostokovedeniya Rossiskoy Akademii Nauk) , Moskova, 2002, 616 s. ISBN 5-02-018255-9. [Ludmila Vasilyevna Dimitriyevna, Türkçe El Yazmaları Kataloğu, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü].

EFTAL Ş. BATMAZ
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

ÖZET

Ludmila V. Dimitriyevna'nın Rusya Bilimler Akademisi, St. Petersburg Şarkiyat Enstitüsü yayınları arasında çıkan Türkçe El Yazmaları Katalogu, 1674 adet el yazmasıyla ilgili olarak 2432 açıklamayı içermektedir. Konularına göre otuz alt başlık altında toplanan bu katalog Türk halklarının edebiyat ve kültür tarihlerine ilişkin önemli bir kaynak niteliğindedir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Türkçe elyazmaları, Ludmila V. Dimitriyevna, Türk dili, Türk edebiyatı, Türk tarihi

(Alındığı tarih 29 Temmuz 2005)
(E-Yayın tarihi 27 Eylül
2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Filiz Kılıç, Dr., Ankara  Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. Tarih Bölümü. 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE.  E-posta: batmaz@humanity.ankara.edu.tr

 

Ludmila Vasilyevna Dimitriyevna, Katalog Turkskih Rukopisey (İnstituta Vostokovedeniya Rossiskoy Akademii Nauk) , Moskova, 2002, 616 s. ISBN 5-02-018255-9.

EFTAL Ş. BATMAZ
Ankara University, Faculty of Letters 

ABSTRACT

Katalog Turkskih Rukopisey (İnstituta Vostokovedeniya Rossiskoy Akademii Nauk Moskova, 2002 ) by Ludmila Dimitrievna was published by Russian Academy of Sciences, Institute of Orientalism, St.Petersburg. It contains a full explication of 1674 Turkish manuscripts, which were in Russian specialized libraries on oriental studies. The manuscripts were categorized over the 36 subject titles. Katalog is a very useful source for literary and historical studies of Turkish peoples.

KEY WORDS

Turkish manuscripts, Ludmila V. Dimitriyevna, Turkish language, Turkish literature, Turkish history

(Received July 29 2005)
(Published Online September 27 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: Filiz Kılıç, Dr., Ankara University, Faculty  of Letters.   Department of History. 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE. E-mail: batmaz@humanity.ankara.edu.tr


  Pencereyi Kapat

  Close Window