Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2/3:135-140
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. #46

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2/3:135-140
Copyright © 2005 Ankara University
Art. #46

Rus Basınında Kazan 1000 Kutlamaları

LEYLA TAGIZADE
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Modern Diller Bölümü

ÖZET

Rusya'da Kazan 1000 kutlamaları 23-30 Ağustos tarihleri arasında zirveye ulaştı. Kazan 1000 kutlamaları sırasında birçok etkinlik gerçekleşti. Bunların içinde en önemli olanlar Dünya Tatarlar Kongresi'nin gerçekleştirdiği Dünya Tatarlar Forumu, Rusya Devlet Şurası'nın toplantısı, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Ortak Ekonomik Alan (OEA) zirveleridir. Dünya ve Rus basınının ilgisini çeken bu zirvelerin Kazan kutlamaları sırasında yapılması Rusya Federasyonu'nun etki alanını güçlendirmek olarak değerlendirildi.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Kazan, Kazan 1000 Kutlamaları, Rus Basını

(Alındığı tarih 7 Eylül 2005)
(E-Yayın tarihi 27 Eylül 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Leyla Tagızade, Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Modern Diller Bölümü. 06531 Ankara . TÜRKİYE. 

E-posta: tagizade@metu.edu.tr

 

Kazan 1000 Celebrations in Russian Press

LEYLA TAGIZADE
Middle East Technical University, Department of Modern Languages 

ABSTRACT

Kazan 1000 celebrations have taken place between 23-30 August 2005 in city of Kazan. During these celebrations, Russia State Council meeting, World Tatar Forum, Independent States Community and Common Economic Area summits have been maden as well. These activities, which have drawn attentions of Russian and World Press, can be explained as political attempts of Russian Federation to strengthen influence area.

KEY WORDS

Kazan, Kazan 1000 celebrations, Russian Press

(Received September 7 2005)
(Published Online September 27 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: Leyla Tagızade, Dr., METU, Department of Modern Languages. 06531 Ankara . TÜRKİYE.

E-mail: tagizade@metu.edu.tr


  Pencereyi Kapat

  Close Window