Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2/4:26-36
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. # 50

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2/4:26-36
Copyright © 2005 Ankara University
Art. # 50

 

İsmail Gaspıralı'ya Atfedilen Bir Eser: Türkistan Uleması

YAVUZ AKPINAR
Ege Üniversitesi

ÖZET

İsmail Gaspıralı hakkında araştırma yapanların ekserisi, Türkistan Uleması 'nı onun eseri veya yayımladığı eserlerden biri olarak kabul ederler.

Türkistan Uleması , İsmail Bey'in eseri değildir; Bursalı Mehmet Tahir Bey'in Türklerin Ulum ve Fünuna Hizmetleri (1896) adlı eserinin, İsmail Gaspıralı tarafından biraz kısaltılmış, dili kısmen sadeleştirilmiş ve adı değiştirilerek yayımlanmış yeni bir versiyonudur.

Makalede iki eser arasındaki benzer ve farklı yönler açıklanmaktadır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Gaspıralı, Gasprinski, Türkistan Uleması, Bursalı Mehmet Tahir, Biyografi

(Alındığı tarih 12 Ekim 2005)
(Kabul edildiği tarih 5 Kasım 2005)
(E-Yayın tarihi 27 Aralık 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Yavuz Akpınar, Prof.Dr., Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 35100 Bornova - İzmir

E-posta: yavuz.akpinar@ege.edu.tr yavuzakpinar@gmail.com

Fakülte Faks: (+90) 232 388 11 02 Fakülte Tel. (+90) 232 388 40 00 / 16 81


 

A work attributed to Ismail Gaspirali: Turkestan Ulaması

YAVUZ AKPINAR
Ege University

ABSTRACT

Many of the researchers who have been studying Ismail Gaspirali suggest that Turkestan Ulaması [Turkestan Scholars] is his work or one of his published works.

Turkestan Ulaması is actually not a Gaspiralı's work; it is a version of Bursalı Mehmet Tahir's work called Türklerin Ulum ve Fünuna Hizmetleri which is summarized, also simplified a little its language and published by changing its name by Ismail Gaspirali.

The similarities and the differences between two works have been explained in the article.

KEY WORDS

Gaspirali, Gasprinski, Turkestan Ulaması, Bursali Mehmet Tahir, Biography


(Received October 12 2005)
(Accepted November 5 2005)
(Published Online December 27 2005)Correspondence:
Address for correspondence: Yavuz Akpınar, Prof.Dr., Ege University, Faculty of Letters, Department of Turkish Language and Literature 35100. İzmir. TÜRKİYE.

E-mail: yavuz.akpinar@ege.edu.tr yavuzakpinar@gmail.com

Faculty Fax: (+90) 232 388 11 02 . Faculty Tel. (+90) 232 388 40 00 / 16 81


  Pencereyi Kapat

  Close Window