Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2/4:198-205
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. # 61

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2/4:198-205
Copyright © 2005 Ankara University
Art. # 61

 

Che-koei Kağan Devrinde (611-618) Batı Göktürk Hakanlığı

HÜSEYİN SALMAN
Marmara Üniversitesi

ÖZET

552 tarihinde Bumin Kağan tarafından kurulan Göktürk Hakanlığı (552-745) üç bin yıllık bir maziye sahip olan Türk tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. İki yüz seneye yakın bir süre tarih sahnesinde kalmayı başaran bu Türk Kağanlığı, siyasi tarih ve kültür tarihi olarak geriye önemli ve hatırı sayılır bir miras bırakmıştır.

Bu makalemizde, Che-koei Kağan dönemini (611-618) sadece siyasi tarih açısından ele alıp değerlendirmeye çalışacağız.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Göktürk, Che-koei, Batı Göktürk Kağanlığı, Türk yazıtları, Çin yıllıkları

(Alındığı tarih 12 Kasım 2005)
(Kabul edildiği tarih 30 Kasım 2005)
(E-Yayın tarihi 27 Aralık 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Hüseyin Salman, Prof.Dr., Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü. Göztepe Kampusu 81040 Kadıköy-İstanbul . TÜRKİYE

Fak. Tel: 0216 3451186 . Fak. Tel: 02163464553 . Fak. Faks:0216 3478783

 

Western Gokturk Khanates in Che-koei Khaghan period (611-618)

HÜSEYİN SALMAN
Marmara University

ABSTRACT

The Gokturk Khanates (552-745) established in 552 under the leadership of Bumin Khaghan has an importance place in Turkish history, which has the past with three thousand years. This Turkish Khanates was left a very important heritage as political history and cultural history, which succeeded to stay in the history scene for approximately two hundred years.

We try to examine the Che-koei Khaghan period (611-618) for only political history aspect in this article.

KEY WORDS

Gokturk, Che-koei, Western Gokturk Khanates, Turkish inscriptions, Chinese yearbooks.

(Received November 12 2005)
(Accepted November 30 2005)
(Published Online December 27 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: Hüseyin Salman, Prof.Dr., Marmara University, Faculty of Science and Letters, Department of History. Göztepe 81040 Kadıköy-İstanbul TURKIYE

Fac. Tel: 0216 3451186 . Fac.Tel: 02163464553 . Fac. Fax: 0216 3478783

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window