Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2/4:225-231
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. #64

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2/4:225-231
Copyright © 2005 Ankara University
Art. #64

Ebdüveli Kaydar: Halık Danalığı, Almatı, 2004, 560 ss. ISBN 9965-432-67-8 [Halk Bilgeliği]

AYSEL BAYTOK

ÖZET

Kazak atasözlerinin açıklamalı bir sözlüğü olan “Halk Bilgeliği (Halık Danalığı) adlı eser atasözleri ve Kazak atasözlerinin genel özelliklerinin açıklandığı ilk bölüm (ss. 3-160) ve iki binden fazla atasözünü içeren sözlük kısmı (ss. 161-549) olmak üzere başlıca iki bölümden oluşmaktadır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Kazak Türkçesi, Kazak atasözleri, atasözü

(Alındığı tarih 20 Eylül 2005)
(E-Yayın tarihi 27 Aralık 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Aysel Baytok, Doktora öğrencisi, Ankara U, Sosyal Bilimler E, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlı AD

E-posta: aysel.baytok@mynet.com

Ebdüveli Kaydar: Halık Danalığı, Almatı, 2004, 560 pp. ISBN 9965-432-67-8 [Folk Wisdom]

AYSEL BAYTOK

ABSTRACT

The work is a dictionary of Kazak proverbs which is prepared by Prof.Dr. Ebduveli Kaydar. The edition consists of two main parts. In the first part, Prof. Kaydar has explained peculiarities of proverbs and especially Kazak proverbs. In the second part, there are 2000 Kazak proverbs, are explained.

KEY WORDS

Kazak Turkish, Kazak proverbs, proverb  

(Received 20 September 2005)
(Published Online December 27 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: Aysel Baytok, Doctorate student, Ankara University, Institute of Social Sciences. Department of Modern Turkish Dialects and Literature

E-mail: aysel.baytok@mynet.com
 


  Pencereyi Kapat

  Close Window