Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2/4:232-235
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. #64

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2/4:232-235
Copyright © 2005 Ankara University
Art. #64

Gülnara Bekirova: Krımskotatarskaya Problema v SSSR (1944-1991). Ocak: Simferopol, 2004, 332 ss.

ELVİNA ABDUVALİYEVA

ÖZET

Gülnara Bekirova'nın “SSCB'de Kırım Tatar Problemi (1944-1991)” adlı eseri Kırım Türk tarihinin en trajik olaylarından biri olan 1944 yılı sürgünü ve akabindeki süreçte Kırım Türklerinin vatanlarına dönmek ve haklarını geri kazanmak için yaptıkları mücadeleye ayrılmıştır. Eserde yer alan olaylar belgeleriyle ve ayrıntılı olarak sunulmaktadır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Kırım Tatar Türkleri, Kırım, SSCB, 1944 sürgünü

(Alındığı tarih 22 Eylül 2005)
(E-Yayın tarihi 27 Aralık 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Elvina Abduvaliyeva, Doktora öğrencisi, Ankara U, Sosyal Bilimler E, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlı AD

E-posta: elvanaabdul@mynet.com

Gülnara Bekirova: Krymskotatarskaja Problema v SSSR (1944-1991). Ocak: Simferopol, 2004, 332 pp.

ELVİNA ABDUVALİYEVA

ABSTRACT

This documentary publication of Gulnara Bekirova, is about 1944 forced migration of Crimian Türk-Tatars and their struggles to come back to homeland Crime and to win their rights. The Author has investigated the events in details between 1944 and 1991 by using the documents in her work.

KEY WORDS

Crimean Turk-Tatars, Crimea, 1944 forced migration 

(Received 22 September 2005)
(Published Online December 27 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: Doctorate student, Ankara University, Institute of Social Sciences. Department of Modern Turkish Dialects and Literature

E-mail: elvanaabdul@mynet.com


 


  Pencereyi Kapat

  Close Window