Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2004), 2/4:236-239
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. # 66

Journal of Modern Turkish Studies (2004), 2/4:236-239
Copyright © 2005 Ankara University
Art. # 66

 

Prof.Dr. Muharrem Ergin'i Anma Toplantısı, 16 Aralık 2005, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul.

C. ERALP ALIŞIK

ÖZET

Haber 16 Aralık 2005 tarihinde, ölümünün 10. yılı anısına Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nce düzenlenen Prof. Dr. Muharrem Ergin'i Anma Toplantısı hakkındadır.

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Prof.Dr. Muharrem Ergin, toplantı

(Alındığı tarih 21 Aralık 2005)
(E-Yayın tarihi 27 Aralık 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: C. Eralp Alışık, Dr.

E-posta:eralpalisik@yahoo.com

 

MEETING FOR Prof.Dr. MUHARREM ERGİN, 16 December 2005, Marmara University, Faculty of Letters, Department of Turkish Language and Literature, Istanbul.

C. ERALP ALIŞIK

ABSTRACT

The announcement is about the Meeting for Prof.Dr. Muharrem Ergin held in December 16 2005, by Department of Turkish Language and Literature, Marmara University, Faculty of Science and Letters.

KEY WORDS: Meeting for Prof.Dr. Muharrem Ergin, meeting

(Received December 21 2005)
(Published Online December 27 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: C. Eralp Alışık, Dr.
E-mail:eralpalisik@yahoo.com
 


  Pencereyi Kapat

  Close Window