Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/1:7-20
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. # 3

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/1:7-20
Copyright © 2006 Ankara University
Art. # 3

 

Çağdaş Kırgız Edebiyatına Dair

SALİCAN CİGİTOV
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

ÖZET

Çağdaş Kırgız edebiyatını konu alan bu makale Sovyetler Birliği döneminde oluşturulan bu edebiyatın hangi esaslar dâhilinde araştırılması gerektiğine dair araştırmacılara fikir vermek maksadıyla kaleme alınmıştır. Çünkü birçok araştırmacı ortaya çıkardıkları eserlerde hatalara düşmekte ve Kırgız edebiyatını yanlış yorumlamaktadır. Netice itibariyle yıllar içerisinde gözlemlemiş olduğumuz bu hataların tekrarlanmaması Kırgız Edebiyatının gelişmesini sağlayacak yegane unsurlardan birisidir. Geçmişte kalan ideolojik bakış açılarını terk ederek ortaya çıkarılan eserleri objektif bir bakış açısı ile yeniden değerlendirme işi ise edebiyatımızın geleceği için vazgeçilmez bir zorunluluktur. Neticede bazı edebiyat araştırmacılarının vücudu günümüzde yaşadığı halde kafaları Sovyetler döneminde yaşamaktadır. Biz bu yanlış bakış açısını tahlil edip yıllar içerisinde gözlemlemiş olduğumuz hataları elden geldiğince yazımızda belirtmeye çalıştık.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Modern Kırgız Edebiyatı, SSCB, Rus edebiyatı, ideoloji, edebiyat

(Alındığı tarih 30 Kasım 2005)
(Kabul edildiği tarih 30 Aralık 2005)
(E-Yayın tarihi 27 Mart 2006)

 

On the Modern Kyrgyz Literature

SALICAN CIGITOV
Kyrgyzstan-Turkey Manas University

ABSTRACT

This article studies the development of Modern Kyrgyz Literature in order to open up new avenues for the researchers of the field. Many researchers made grave mistakes while they study the Kyrgyz Literature since it is a young literature and there are not many resources available for them. This article aims at preventing such repeated mistakes by giving them clear guidelines. It has been realized that many Kyrgyz researchers approach to the literature with communist ideology and prejudices, their minds lingering in the Soviet times. This article warns the researchers from the possible mistaken methods, by giving the examples of recent works.

KEY WORDS

Modern Kyrgyz Literature, USSR, Russian literature, ideology, literature


(Received November 30  2005)
(Accepted December 30 2005)
(Published Online March 27 2006)


  Pencereyi Kapat

  Close Window