Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/1:21-34
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. # 4

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/1:21-34
Copyright © 2006 Ankara University
Art. # 4

 

Türkçeyi Türkçe anlatmak: Türkçe-Kırgız Sözlük'ün Neşrinden Sonra

GÜLZURA CUMAKUNOVA
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara

ÖZET

Geçen yüzyılın sonunda bağımsız Türk Devletlerinin kurulmasını sağlayan tarihî şartlar, Türklerin arasındaki ilişkilerin çok yönlü gelişmesi, onların ortak kültür bağlarının başında gelen dilleri üzerinde kalıplaşmış olan münasebetlerini yeniden gözden geçirmelerini zorunlu kılıyor. Bu bakımdan yaşayan Türk dillerinin ortak ve farklı yönlerini ortaya çıkaracak karşılaştırmalı gramerlerin ve aktarma sözlüklerin hazırlanması, ilk başta yapılacak işlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Yazar, bu yıl neşrettiği “Türkçe-Kırgızca Sözlük”ün örneğinde Türk dilleri arasında yapılacak aktarma sözlüklerin ne tür amaçlara hizmet edeceği, hangi prensipler üzerinde kurulması gerekliği, hangi problemlere ne tür çözüm getirip, ne tür kazançlar elde edileceği hakkında düşüncelerini paylaşıyor.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Kırgız Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Söz varlığı, Sözlükçülük, Türkçe-Kırgızca Sözlük

(Alındığı tarih 15 Ocak 2006)
(Kabul edildiği tarih 20 Şubat 2006)
(E-Yayın tarihi 27 Mart 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Gülzura Cumakunova, Doç.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 06100 Sıhhiye- Ankara

E-posta: gulzura@yahoo.com

 

 

Explaining Turkish in Turkish: After the Publication of Türkçe - Kırgızca Sözlük

GÜLZURA CUMAKUNOVA
Ankara University, Faculty of Letters, Ankara

ABSTRACT

Historical events and conditions, which occurred during the end of the 20th century, that resulted in the creation of the Independent Turkish States, created stronger relationship between the Turks and forced them to review their shared common language. Therefore the comparison of the similarities and differences between the Turkish grammars was seen as a duty, which resulted in the preparation of translated vocabularies. The Author of the published "Turkish-Kyrgyz Dictionary" would like to share her views and thoughts regarding; -The benefits associated with the creation of translated vocabulary of Turkic languages, the principles in which the dictionary is created upon and the answers to solve the types of problems encountered.

KEY WORDS

Kyrgyz Turkish, Turkey Turkish, Vocabulary, Lexicography , Türkçe-Kırgızca Sözlük


(Received January 15 2006)
(Accepted February 20 2006)
(Published Online March 27 2006)

Correspondence:
Address for correspondence: Gülzura Cumakunova, Assoc.Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature 06100. Sihhiye - Ankara. TÜRKİYE.

E-mail: gulzura@yahoo.com
  Pencereyi Kapat

  Close Window