Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/1:48-59
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. # 6

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/1:48-59
Copyright © 2006 Ankara University
Art. # 6

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Politik Eleştiri Söyleminde Değer İndirgemenin Pragmatik Bir Analizi

NİHAL YETKİN
Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara

ÖZET

Bu edimbilimsel çalışmada değer indirgeyici dil kullanım özellikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılan 12 görüşmenin tutanağı kullanılarak incelenmiştir. Amaçlar incelik stratejileri üzerine yapılan dilsel incelemeleri incelik-karşıtı bir incelemeyle dengelemek ve iletişim etnoğrafyası bakımından meclisimizdeki eleştiri söyleminin niteliğine ışık tutmaktır. Bu çerçevede, Edimbilimsel Perspektif dahilinde İncelik-karşıtı Stratejiler ve Değer İndirgeme Odağı çözümlenmiştir. Bulgularda özellikle Toplumsal Yüz'e yönelik tehditler yoluyla kullanılan Olumlu ve Gizli (Off-record) İncelik Karşıtı stratejilere ait çok sayıda ve çeşitli örnekler olduğu dikkat çekmiştir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Parlamenter söylemi, incelik-karşıtı stratejiler, değer indirgeme odağı

(Alındığı tarih 15 Ocak 2006)
(Kabul edildiği tarih 20 Şubat 2006)
(E-Yayın tarihi 27 Mart 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Nihal Yetkin, Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Bağlıca Kampusu Eskişehir Yolu 20. km Bağlıca 06530 Ankara - TÜRKİYE

Tel: (+90312) 234 10 10 / 1075

E-posta: nyetkin@baskent.edu.tr

 

A Pragmatic Analysis of Derogation in the Discourse of Political Criticism in the Turkish Grand National Assembly

NİHAL YETKİN
Başkent University, Faculty of Education, Ankara

ABSTRACT

This pragmatic study examined the derogatory linguistic uses through a total of 12 minutes of the meetings held in Turkish Grand National Assembly (TBMM). The aims were to counterbalance the politeness strategy-based analyses with one on impoliteness strategies as well as to throw light on the character of our parliamentary criticism discourse in terms of ethnography of communication. Within this framework, Impoliteness Strategies and Focus of Derogation were analyzed under Pragmatic Perspective . The findings highlighted many and varied instances of Positive Impoliteness as well as Off-record Impoliteness strategies through threats to Public Face, in particular.

KEY WORDS

Parliamentary discourse, impoliteness strategies, focus of derogation


(Received January 15 2006)
(Accepted February 20 2006)
(Published Online March 27 2006)

Correspondence:
Address for correspondence:Nihal Yetkin, Başkent University, Faculty of Education, Department of Modern Language Education, Baglica Kampusu Eskisehir Yolu 20. km Baglica 06530 Ankara - TÜRKİYE.

Tel: (+90312) 234 10 10 / 1075

E-mail: nyetkin@baskent.edu.tr  Pencereyi Kapat

  Close Window