Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/1:145-153
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #12

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/1:145-153
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #12

 

Sarı Uygurların Türkiye Türklerine Yönelik Tutumları

ABDUREŞİT CELİL QARLUQ
Merkezi Milliyetler Üniversitesi, Etnoloji ve Sosyoloji Fakültesi, Pekin

ÖZET

Çin'de ayrı bir azınlık milliyet olarak kabul edilen, sayıca çok olmayan Sarı Uygurlar , kendi millî varlıklarını günümüze kadar sürdüregelmişse de, hem iki farklı dili konuşmaları hem de millî yazılarını unutmalarından dolayı, artık Çince ile yapılan eğitim-öğretimini kabullenmişlerdir. Sarı Uygurlar Çince düşünce tarzı ve kültürünün gitgide yaygınlaşması ile Çinli toplumu ile hızla bütünleşme sürecine de girmişlerdir. Bununla birlikte, hafızalarından hâlâ silinmemiş olan büyük medeniyet yaratmış bir milletin torunu olma kompleksi onların kendi benliklerinden tamamen kopmasını da engellemiştir. Bilinçaltındaki bazı duygu-istekler, kendi türündekiler ile yakın ilişki kurma ya da en azından duygusal bağlarını geliştirme istek-eğilimleri sosyolojik olarak göze çarpmaktadır. Bu hususlar araştırmamızda açık olarak gözlenmiştir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Çin, Sarı Uygur, Türkiyeli Türk, etnik kimlik, alan araştırması, tutum ölçeği

(Alındığı tarih 16 Ocak 2006)
(Kabul edildiği tarih 25 Şubat 2006)
(E-Yayın tarihi 27 Mart 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Abdureşit Celil Qarluk, Doç.Dr., The Central University for Nationalities, College of Ethnology&Sociology, Department of Sociology, Zhongguancun Nandajie No: 27, Haidianqu-Beijingshı, P.R. of China.

Tel.: +86-10-68932161(Fak.)

E-posta: abduresit@cun.edu.cn . resitqarluq9@yahoo.com

 

Attitudes towards Turkey Turks of Sarı Uygurs

ABDUREŞİT CELİL QARLUQ
The Central University for Nationalities, College of Ethnology & Sociology, Beijing

ABSTRACT

Sarı Uygurs are one of China's 56 officially recognized nationalities, consisting of 13,719 persons according to the 2000 census. They live primarily in Sunan Yugur Autonomous County in Gansu Province. Although they have been survived their national existences till now, now speak two different languages and also have been forgotten their national alphabet. For these reasons, they have been accepted the education in Chinese today. By spreading Chinese way of thinking and culture, Sarı Uygurs rapidly have been entered to integration process with the Chinese people. But they still remember to have been the grandsons of a nation created a big civilization; this fact helps them to prevent loosing their national identity. Sociologically It has been drawn attention that they have some subconscious feelings and wishes, and inclinations to contact with members of the same genus, or at least to improve the emotional relations with them. In the research, we observed these facts.

KEY WORDS

China, Sarı Uygurs, Turkey Turks, ethnic identity, social survey, scale


(Received January 16 2006)
(Accepted February 25 2006)
(Published Online March 27 2006)

Correspondence:
Address for correspondence: Abdureşit Celil Qarluk, Assoc.Prof.Dr., The Central University for Nationalities, College of Ethnology&Sociology, Department of Sociology, Zhongguancun Nandajie No: 27, Haidianqu-Beijingshı, P.R. of China.

Tel.: +86-10-68932161(Fac.)

E-mail: abduresit@cun.edu.cn . resitqarluq9@yahoo.com

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window