Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/1:167-169
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #16

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/1:167-169
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #16

 

Mechanism of Contact and Change in Turkic Languages. Research Reports. Edited by Tooru HAYASİ, Hiroyuki UMETANİ, Contribution to the Studies of Eurasian Languages Series 6, Department of Linguistics, University of Tokyo, 2004, vii+135 s. 1 s/b harita, 5 s/b resim.

F. SEMA BARUTCU ÖZÖNDER
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara

ÖZET

Tokyo Üniversitesi Dil Bilimi Bölümü öğretim üyesi Tooru HAYASİ ile Hiroyuki UMETANİ'nin editörlüğünde bölümün Contribution to the Studies of Eurasian Languages Series (CSEL Series) dizisinin 6. kitabı olarak çıkan çalışma, Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığının Öncelikli Alanlar üzerine Bilimsel Araştırma Yardımı kapsamında “Türk Dillerinde Temas ve Değişme Mekanizması” başlıklı 14251019 Numaralı araştırma projesinin sonuç raporlarından oluşmaktadır. Projenin araştırma alanları Türkiye, İran, Kırgızistan, Özbekistan, Doğu Türkistan'dır. Raporlar ana hatlarıyla araştırma alanlarının linguistik ve sosyal durumları hakkında bilgi vermektedir.

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Contribution to the Studies of Eurasian Languages Series, "Türk Dillerinde Temas ve Değişme Mekanizması" Araştırma Projesi, dil teması, dil değişmesi, Türk dili

(Alındığı tarih 25 Şubat 2006)
(E-Yayın tarihi 27 Mart 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: F.Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr., Ankara Üniversitesi , Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.

E-posta:barutcu@humanity.ankara.edu.tr

 

 

Mechanism of Contact and Change in Turkic Languages. Research Reports. Edited by Tooru HAYASİ, Hiroyuki UMETANİ, Contribution to the Studies of Eurasian Languages Series 6, Department of Linguistics, University of Tokyo, 2004, vii+135 p. 1 b/w map, 5 b/w pictures.

F. SEMA BARUTCU ÖZÖNDER
Ankara University , Faculty of Letters, Ankara

ABSTRACT

The book is the report of research project "Mechanism of Contact and Change in Turkic Languages" sponsored by the Grant-in-Aid for Science Research on Priority Area (A) 1 from the Ministre of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan. It consists of two parts, research articles and research reports. The research project has been realized in a large field from Turkey to the Eastern Turkistan, including Iran and Uzbekistan. The research reports provide information about linguistic and social situation in research areas.

KEY WORDS

Contribution to the Studies of Eurasian Languages Series, The research project "Mechanism of Contact and Change in Turkic Languages", language contact, language change, Turkish language

(Received February 25 2006)
(Published Online March 27 2006)

Correspondence:
Address for correspondence:F.Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr. , Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature . 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE.

E-mail: barutcu@humanity.ankara.edu.tr

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window