Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/1:170-173
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #17

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/1:170-173
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #17

 

Abdurishid YAKUP: An Ili Salar Vocabulary. Introduction and Provisional Salar-English Lexicon. Contribution to the Studies of Eurasian Languages Series 5, Department of Linguistics, University of Tokyo, 2002, 182 ss.

F. SEMA BARUTCU ÖZÖNDER
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara

ÖZET

Eser yazarın 1986 ve 199 yıllarında yaptığı alan araştırması sırasında İlili Salar konuşurlardan derlediği linguistik malzemenin sözlüğüdür.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Salar Türkleri, Salar diyalekti, İli, Doğu Türkistan, söz varlığı

(Alındığı tarih 25 Şubat 2006)
(E-Yayın tarihi 27 Mart 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: F.Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr., Ankara Üniversitesi , Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.

E-posta:barutcu@humanity.ankara.edu.tr

 

 

Abdurishid YAKUP: An Ili Salar Vocabulary. Introduction and Provisional Salar-English Lexicon. Contribution to the Studies of Eurasian Languages Series 5, Department of Linguistics, University of Tokyo, 2002, 182 pp.

F. SEMA BARUTCU ÖZÖNDER
Ankara University , Faculty of Letters, Ankara

ABSTRACT

This vocabulary presents part of the linguistic data obtained chiefly from the Ili Salar speakers during the researcher's fieldwork in 1986 and 1992.

KEY WORDS

Salar Turkish people, Salar dialect, Ili, Eastern Turkistan, vocabulary

(Received February 25 2006)
(Published Online March 27 2006)

Correspondence:
Address for correspondence:F.Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr. , Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature . 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE.

E-mail: barutcu@humanity.ankara.edu.tr

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window