Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/1:174-178
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #18

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/1:174-178
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #18

 

Salican Cigitov(1936-11.02.2006)

GÜLZURA CUMAKUNOVA
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

ÖZET

Büyük Türkolog, edebiyatçı Prof.Dr. Salican Cigitov'u 11 Şubat 2006 tarihinde kaybettik.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Salican Cigitov , vefeyat, Türkologlar, Türkoloji 

(Alındığı tarih 25 Şubat 2006)
(E-Yayın tarihi 27 Mart 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Gülzura Cumakunova, Doç.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 06100 Sıhhiye- Ankara

E-posta: gulzura@yahoo.com

 

 

Salican Cigitov(1936-11.02.2006)

GÜLZURA CUMAKUNOVA
Ankara University, Faculty of Letters, Ankara

ABSTRACT

The great turkolog and literary man Prof.Dr. Salican Cigitov passed away at 11th of February 2006.

KEY WORDS

Salican Cigitov, Salijan Jigitov, obituary, Turkologs, Turkology

(Received February 25 2006)
(Published Online March 27 2006)

Correspondence:
Address for correspondence: Gülzura Cumakunova, Assoc.Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature 06100. Sihhiye - Ankara. TÜRKİYE.

E-mail: gulzura@yahoo.com

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window