Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/2:165-166
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #30

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/2:165-166
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #30

 

Aiza Petrovna REŞETNİKOVA: Fond syujetnıx motivov i muzıka olonxo v etnografiçeskom kontekste. Yakutsk: Muzey muzıki i fol'klora narodov Yakutii, 2005, 408 ss. ISBN 5-7696-2164-8 [Etnografik Bağlamda Olonho Müzikleri ve Konu Motifleri Hazinesi]

GÜLSÜM KİLLİ
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara

ÖZET

Aiza Petrovna Reşetnikova, Saha ve Evenki destanlarının konu ve müzik motiflerini incelediği eserinde Sibirya ve Uzak Doğu halklarının kültüründe totemizmin yansımalarının araştırılmasına dair orijinal görüşler sunuyor.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Saha, Evenki, olonho, destan, nimngakan, melodi, motif

(Alındığı tarih 20 Nisan 2006)
(E-Yayın tarihi 27 Haziran 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Gülsüm Killi, Yrd.Doç.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.

E-posta: gulsumkilli@yahoo.com

 

 

Aiza Petrovna REŠETNIKOVA, Fond sjuzetnykh motivov i muzyka olonkho v etnograficeskom kontekste. Yakutsk: Muzei muzyki i fol'klora narodov Yakutii, 2005, 408 ss. ISBN 5-7696-2164-8.

GÜLSÜM KİLLİ
Ankara University , Faculty of Letters, Ankara

ABSTRACT

Aiza Petrovna Reshetnikova, in her work, researches topics and musical motives of Sakha and Evenki epics, and introduces the original views to investigate the reflections of totemism in cultures of Siberian and Far Eastern peoples.

KEY WORDS

Sakha, Evenki, olonkho, epic, nimngakan, melody, motives

(Received April 15 2006)
(Published Online June 27 2006)

Correspondence:
Address for correspondence: Gülsüm Killi. Assoc.Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature. 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE.

E-mail: gulsumkilli@yahoo.com

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window