Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/2:169-170
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #32

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/2:169-170
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #32

 

Doğumunun 565. Yılında Büyük Özbek Şairi ve Devlet Adamı Ali Şir Nevayi Bilimsel Toplantısı, 5 Nisan 2006, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara.

MTAD

ÖZET

Ali Şir Nevayi'nin doğumunun 565. yılı münasebetiyle 5 Nisan 2006 tarihinde Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünce bir bilimsel toplantı düzenlendi. Özbekistan Büyükelçiliği ve Ankara Üniversitesince desteklenen toplantıda, Ali Şir Nevayi'nin hayatı ve eserleri, edebi kişiliği, Türk dili ve edebiyatındaki yeri, devlet adamlığı yönü, modern Özbek edebiyatına etkileri konularında bildiriler sunuldu.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Ali Şir Nevayi, Doğu Türkçesi, Türk edebiyatı, Bilimsel Toplantı

(Alındığı tarih 30 Nisan 2006)
(E-Yayın tarihi 27 Haziran 2006)

 

Conference for the Great Uzbek Poet and Statesman Alishir Navai's 565th Annual Birthday. April 5, 2006, Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature, Ankara.

MTAD

ABSTRACT

A Conference for the birthday of great poet and statesman Alishir Navai's 565th Annual Birthday was held on April 5 2006, in Ankara. It was organised by the Department of Modern Turkish Dialects and Literature, Ankara University, and sponsored by Uzbekistan Embassy and Ankara University. Conference session topics included: Alishir Navai's life and his works, his place in Turkish language and literature, his statesmanship, and his effects on Modern Uzbek Literature.

KEY WORDS

Alishir Navai, Eastern Turkish, Turkish literature, Conference

(Received April 30 2006)
(Published Online June 27 2006)


  Pencereyi Kapat

  Close Window