Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/2:171-178
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #33

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/2:171-178
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #33

 

ÇAĞDAŞ TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 2006, 10-13 Mayıs 2006, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara.

SAİME SELENGA GÖKGÖZ
Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

ÖZET

Haber Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü'nce 10-13 Mayıs 2006 tarihleri arasında düzenlenen Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu'nun beşincisi hakkındadır.

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, toplantı, sempozyum

(Alındığı tarih 25 Mayıs 2006)
(E-Yayın tarihi 27 Haziran 2006)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Saime Selenga Gökgöz, Yrd.Doç.Dr., Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 06532 Beytepe,  Ankara. TÜRKİYE.

E-posta: ssgokgoz@hacettepe.edu.tr

 

SYMPOSIUM FOR MODERN TURKISH STUDIES 2006, May 10-13,  2006, Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature, Ankara.

SAİME SELENGA GÖKGÖZ
Hacettepe University, Atatürk Principles and Revolution History Institute

ABSTRACT

The announcement is about the fifth of Symposium for Modern Turkish Studies held in May 10-13 2006, by Department of Modern Turkish Dialects and Literature, Ankara University, Faculty of Letters.

KEY WORDS

Symposium for Modern Turkish Studies, meeting, symposium

(Received May 25 2006)
(Published Online June 27 2006)


Correspondence:
Address for correspondence: Saime Selenga Gökgöz, Assoc.Prof.Dr., Hacettepe University, Atatürk Principles and Revolution History Institute, 06532 Beytepe, Ankara . TÜRKİYE.

E-mail: ssgokgoz@hacettepe.edu.tr


  Pencereyi Kapat

  Close Window