Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/2:179-182
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #34

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/1:179-182
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #34

 

Uluslararası Türkiye Estetik ve Sanat Kongresi / International Turkish Aesthetics and Art Congress, 24-26 Mayıs 2006, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi ve Felsefe Bölümü, Ankara.

KIYMET GİRAY
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara

ÖZET

Haber Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi ve Felsefe Bölümlerince 24-26 Mayıs 2006 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Türkiye Estetik ve Sanat Kongresi hakkındadır.

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Uluslararası Türkiye Estetik ve Sanat Kongresi, Kongre, estetik, Türk sanatı

(Alındığı tarih 10 Haziran 2006)
(E-Yayın tarihi 27 Haziran 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Kıymet Giray, Doç.Dr., Ankara Üniversitesi , Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.

E-posta:kgiray@humanity.ankara.edu.tr

 

 

International Turkish Aesthetics and Art Congress, May 24-26, 2006, Ankara University, Faculty of Letters, Department of Art History and Department of Philosophy, Ankara.

KIYMET GİRAY
Ankara University , Faculty of Letters, Ankara

ABSTRACT

The announcement is about the International Turkish Aesthetics and Art Congress held in May 24-26 2006, by Department of Art History and Department of Philosophy, Ankara University, Faculty of Letters.

KEY WORDS

International Turkish Aesthetics and Art Congress, Congress, aesthetics, Turkish art

(Received June 10 2006)
(Published Online June 27 2006)

Correspondence:
Address for correspondence: Kıymet Giray, Assoc.Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Art History. 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE.

E-mail: kgiray@humanity.ankara.edu.tr

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window