Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/2:183-185
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #35

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/2:183-185
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #35

 

I. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 2006, 25-26 Mayıs 2006, Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Beytepe / Ankara.

FERRUH AĞCA
Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir

ÖZET

Haber Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmalatı Enstitüsü'nce 25-26 Mayıs 2006 tarihleri arasında düzenlenen I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu hakkındadır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, toplantı, sempozyum

(Alındığı tarih 10 Haziran 2006)
(E-Yayın tarihi 27 Haziran 2006)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Ferruh Ağca, Dr., Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. TÜRKİYE.

E-posta: ferruhagca@yahoo.com

 

I. SYMPOSIUM FOR TURKISH STUDIES, May 25-26, 2006, Hacettepe University, Institute of Turkish Studies, Beytepe / Ankara.

FERRUH AĞCA
Osmangazi University, Eskişehir

ABSTRACT

The announcement is about the first of the Symposium for Turkish Studies held in May 25-26 2006, by Institute of Turkish Studies, Hacettepe University.

KEY WORDS

I. Symposium for Turkish Studies, meeting, symposium

(Received May 10 2006)
(Published Online June 27 2006)

Correspondence:
Address for correspondence: Ferruh Ağca, Dr., Osmangazi University, Eskişehir. TÜRKİYE.

E-mail: ferruhagca@yahoo.com

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window