Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/2:186-196
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #36

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/2:186-196
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #36

 

Bilim ve Teknoloji Stratejileri Çalıştayı, 31 Mayıs – 1 Haziran 2006, Gazi Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Stratejileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Gölbaşı / Ankara.

LEYLA AÇIK
Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

ÖZET

Gazi Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Stratejileri Araştırma Merkezi 3 Ekim 2002 yılında kurulmuştur. Amacı bilim ve teknolojinin ekonomik, politik ve sosyal uygulamaları ile ilgili karar vericilere ototerite ve objektif analizler temin etmektir. Bunu yapabilmek için de bilim ve teknoloji politika ve stratejilerinin çeşitli bakış açıları ile ilgili öneriler ve araştırmalar yapılmaktadır. Haber Merkez tarafından 31 Mayıs -1 Haziran 2006 tarihleri arasında düzenlenen Bilim ve Teknoloji Stratejileri Çalıştayı hakkındadır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Bilim ve Teknoloji Stratejileri Çalıştayı, çalıştay, bilim ve teknoloji stratejileri  

(Alındığı tarih 9 Haziran 2006)
(E-Yayın tarihi 27 Haziran 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Leyla Açık, Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Stratejileri Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Beşevler - Ankara

E-posta: leylaacik@gazi.edu.tr

 

 

Workshop on Science and Technology Strategies, May 31– June 1, 2006, Gazi University, Science and Technology Strategies Research Center, Gölbasi / Ankara.

LEYLA AÇIK
Gazi University, Faculty of Science and Letters, Ankara

ABSTRACT

Gazi University Science and Technology Strategies Research Center (GAZİ-BİTEM) was established on October 3, 2002. Our objectives are to provide impartial and authoritative analysis and information to decision-makers concern with economic, political and social implications of science and technology. To do this we undertake research and advisory work on various aspects of science and technology policy and strategy. The announcement is about the Workshop on Science and Technology Strategies held in May 31-June 1 2006, by the Center.

KEY WORDS

Workshop on Science and Technology Strategies, Workshop, Science and Technology Strategies

(Received June 9 2006)
(Published Online June 27 2006)

Correspondence:
Address for correspondence: Leyla Açık, Prof.Dr., Deputy Manager, Gazi University, Science and Technology Strategies Research Center . Beşevler - Ankara. TÜRKİYE.

E-mail: laylaacik@gazi.edu.tr

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window