Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/3:131-136
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #48

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/3:131-136
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #48

 

Dmitriy Pavloviç URSU: Bekir Çoban-Zade. Jizn'. Sud'ba. Epoha. Simferopol:Krims'ke navçal'no-pedagogiçne derjavne vidavnitstvo, 2004, 276+içinde resim ve belgeli 24 s. ISBN 966-8025-99-7.

ELVİNA ABDUVALİYEVA
Ankara Üniversitesi, Ankara

ÖZET

Kırım Tatar-Türklerinin millî modernleşme hareketinde etkin rol oynamış şahsiyetlerden biri de büyük yazar ve Türkolog Bekir Çobanzade'dir. Ukrayna Tarih Bilimleri Akademisi üyesi D.P. Ursu B. Çobanzade'nin hayat öyküsünü yaşadığı dönemin siyasî, sosyal ve kültürel yapısıyla iç içe incelemiştir.

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Kırım Tatar-Türkleri, Bekir Çobanzade, D.B. Ursu, biyografi

(Alındığı tarih 25 Ağustos 2006)
(E-Yayın tarihi 29 Eylül 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Elvina Abduvaliyeva, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Doktora öğrencisi.

E-posta: elvinaabdul@mynet.com

 

Dmitriy Pavloviç URSU: Bekir Choban-Zade. Zhizn'. Sudba. Epokha. Krims'ke navçal'no-pedagogiçne derjavne vidavnitstvo, 2004, 276+in photos and document 24 pp. ISBN 966-8025-99-7.

ELVİNA ABDUVALİYEVA
Ankara University

ABSTRACT

The great writer and Türkolog Bekir Çobanzade is a personality played an effective role in the national modernization movements of Crimian Tatar Turks. The author D.P. Ursu has investigated the life story of B. Çobanzade within political, social and cultural structure of his period.

KEY WORDS

Kırım Tatar-Turks, Bekir Çobanzade, D.B. Ursu, biography

(Received August 25 2006)
(Published Online September 29 2006)

Correspondence:
Address for correspondence: Elvina Abduvaliyeva, Doctorate student, Ankara University, Institute of Social Sciences, Department of Modern Turkish Dialects and Literature

E-mail:elvinaabdul@mynet.com


  Pencereyi Kapat

  Close Window