Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/3:137-142
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #49

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/3:137-142
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #49

 

İ.A. KERİMOV: Ablakim İlmiy. Eserler Toplamı. “Tavriya”, Neşriyatı, Kırım Tatar Edebiyatı Bölügi, Akmescit, 2004, 176 s. ISBN 966-572-645-5.

ELVİNA ABDUVALİYEVA
Ankara Üniversitesi, Ankara

ÖZET

Abdülhakim Hilmi bir toplum adamı ve eğitimcidir, B. Çobanzade'nin çağdaşıdır. Abdülhakim Hilmi'nin eserlerinden oluşan “Eserler Toplamı” adlı yapıt İ.A. Kerimov tarafından hazırlanmıştır. Eserde, A. Hilmi'nin Tercüman, Azat Kırım gazetelerinde ve Yeni Çolpan, İleri dergilerinde yayınlanan on iki makalesi ve üç hikâyesi yer almaktadır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Abdülhakim Hilmi, Ablakim İlmiy, Kırım Tatar Türkleri, Türk eğitim tarihi, Türk eğitimcileri

(Alındığı tarih 25 Ağustos 2006)
(E-Yayın tarihi 29 Eylül 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Elvina Abduvaliyeva, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Doktora öğrencisi.

E-posta: elvinaabdul@mynet.com

 

 

I.A. KERİMOV: Ablakim Ilmiy. Eserler Toplamı. Neşriyatı, Kırım Tatar Edebiyatı Bölügi, Akmescit, 2004, 176 pp. ISBN 966-572-645-5.

ELVİNA ABDUVALİYEVA
Ankara Üniversitesi, Ankara

ABSTRACT

Abdülhakim Hilmi is a pedagog dedicated himself to his community and contemporary with B. Chobanzade. In the work, İ.A. Kerimov has edited the twelve articles in Tercüman, Azat Kırım newspapers and Yeni Cholpan and İleri journals, and three stories of Abdülhakim Hilmi.

KEY WORDS

Abdulhakim Hilmi, Ablakim Ilmiy, Kırım Tatar Turks, the history of Turkish education, Turkish pedagogs

(Received August 25 2006)
(Published Online September 29 2006)

Correspondence:
Address for correspondence: Elvina Abduvaliyeva, Doctorate student, Ankara University, Institute of Social Sciences, Department of Modern Turkish Dialects and Literature

E-mail:elvinaabdul@mynet.com


  Pencereyi Kapat

  Close Window